ไหว้ครูโหร ...คาถาหมอดูศักดิ์สิทธิ์
 

   

        


           

                                                                                                                                                                    

ไหว้ครูโหร ...คาถาหมอดูศักดิ์สิทธิ์ 

จุดธูป 5 ดอก  หรือ 9 ดอก  ตั้งนะโม 3 จบ.....

*... มาตาคุณัง ปิตาคุณัง อาจาริยะ คุณังจะ สิระสา วันทามิ .... ( กราบ 1 ครั้ง )

*... โองการพินธุนาถัง อุปปันนังพรหม มาสะหะ ปะตินามัง อาทิกัปเป สุอาคะโต   ปัญจะปะทุ มังทิสะวา  นะโมพุทธายะ  วันทะนัง

*... เสฐฐันติ  ระตะนัง โลเก วันทิตตะวา ปะการะนัง อิมัง เลขะสมุทยัง  ปะริสายะ ยะถาพลัง

*... โอมมนัสสิตะวา นพพระคาถา ตถาคตธรรมคัมภีร์ นพสงฆ์สิกขา นพอาจารีย์ นพโหราตรี เวทย์วิทยาศาสตร์ไสย

*... มนัสสิตะวา อิศรี สิทธิโลกะนาถัง อนุตะรัง อิศรี จะวัฒนะ อะหังวันทามิตัง อิศรี  ( 3 จบ  )

*... ยะมะหัง ครูอาจาริยัง สะระณัง  คะตา (หญิง )      คะโต  (ชาย)

*... อิมินา สักกาเรนะตัง ครูอาจาริยัง อภิปูชยามิ   ( 3 จบ )

             นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ  ข้าพเจ้าชื่อ ........ สกุล .......... ขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระอริยสงฆ์เจ้า  คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์  คุณปู่ฤาษี 108 ตน  คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพทั่วทั้งจักรวาล  เทพพรหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ทุกพระองค์   ขอจงเปิดโลก  เปิดหนทางสว่าง เปิดความลี้ลับ ลึกลับแห่งการพยากรณ์ ทุกศาสตร์การพยากรณ์  ทุกดิถี ทุกฤกษ์ยาม ทุกตัวเลข ตัวอักษร ให้ทายแม่นดั่งตาเห็น โปรดประทานปรีชาญาณให้แก่จิตวิญญาณของข้าพเจ้า ........ ขอให้วาจาของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ขอจงประสิทธิ์แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ...

*  พุทธธังประสิทธิ  ธรรมมังประสิทธิ  สังฆังประสิทธิ ประสิทธิเม สาธุ สาธุ.....

                สนใจเรียนดูดวงเพื่อประกอบอาชีพเป็นหมอดู..คลิกที่นี่

 


 

 
มีหมอดู
  
หมอดูแม่นๆ

 
 


 

Meemodo

 


 

 
 
 


Copyright (c) 2006 by Meemodo.com