โหราจารย์ อ.รวีโรจน์ หมอดูแม่นๆ ดูดวงเลข7ตัว9ฐาน ดูลายมือ พยากรณ์ไพ่ยิปซี โหรตั้งชื่่อ ตั้งนามสกุล รับสอนดูดวง จบแล้วประกอบอาชีพหมอดูได้เลย ติดต่อโทร.099-9291239

ยามดี ยามร้าย

                สิทธิการิยะ เมื่อไม่มีทางหลีกเลี่ยงในการเดินทางได้ ถ้าจะพึงไปจริง ๆ ควรกำหนดเวลาตามวันและเวลา ดังจะกล่าวต่อไปนี้เถิด

                วันอาทิตย์ ผีหลวงอยู่ทิศพายัพ ก่อนเดินทางควรอาบน้ำชำระร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ล้างหน้าก่อน จะมีลาภและชัยชนะ แต่ควรไปและห้ามไปตามทิศเหล่านี้

 

06.00 – 07.30 น.     มิดีอย่าไปเลย

07.30 – 09.00 น.     ไปทิศตะวันออกจะมีลาภ

09.00 – 10.30 น.     ไปทิศใต้จะมีลาภ

10.30 – 12.00 น.     ไปทิศตะวันออกจะมีลาภ

12.00 – 13.30 น.     จะมีชัย

13.30 – 15.00 น.     ไปทิศเหนือจะมีลาภ

15.00 – 16.30 น.     มิดีอย่าไปเลย

16.30 – 18.00 น.     มิดีอย่าไปเลย

18.00 – 19.30 น.     มิดีอย่าไปเลย

19.30 – 21.00 น.     ไปทิศเหนือจะได้ลาภ

21.00 – 22.30 น.     ไปทิศตะวันตกจะได้ลาภ

22.30 – 24.00 น.     ไปทิศตะวันออกจะได้ลาภ

24.00 – 01.30 น.     มิดีอย่าไปเลย

01.30 – 03.00 น.     จะมีชัย

03.00 – 04.30 น.     ไปทิศใต้จะได้ลาภ

04.30 – 06.00 น.     มิดีอย่าไปเลย

 

                วันจันทร์   ผีหลวงอยู่ทิศ บูรพา ให้นอนเสียก่อนจึงไป   แต่ควรไปและห้ามไปตามทิศเหล่านี้ และเวลา ดังนี้

 

06.00 – 07.30 น.     ไปทิศตะวันตกจะมีลาภ

07.30 – 09.00 น.     มิดีอย่าไปเลย

09.00 – 10.30 น.     มิดีอย่าไปเลย

10.30 – 12.00 น.     ไปจะมีอันตราย

12.00 – 13.30 น.     ไปจะเสียเงินเสียทอง

13.30 – 15.00 น.     ไปทิศตะวันออกจะมีลาภ

15.00 – 16.30 น.     ไปดีมีลาภ

16.30 – 18.00 น.     ไปทิศตะวันตกจะมีลาภ

18.00 – 19.30 น.     ไปทิศตะวันออกจะมีลาภ

19.30 – 21.00 น.     ไปจะมีอันตราย

21.00 – 22.30 น.     มิดีอย่าไปเลย

22.30 – 24.00 น.     ไปดีจะมีลาภ

24.00 – 01.30 น.     ไปจะเสียเงินทอง

01.30 – 03.00 น.     มิดีอย่าไปเลย

03.00 – 04.30 น.     ไปทิศตะวันออกจะมีลาภ

04.30 – 06.00 น.     ไปทิศตะวันตกจะได้ลาภ

 

                วัน อังคาร  ผีหลวงอยู่ทิศ อีสานให้รับประทานของหวานก่อนไปจึงดี  ควรไปและห้ามไปตามทิศเหล่านี้และเวลาดังนี้

 

06.00 – 07.30 น.     ไม่ควรเดินทาง

07.30 – 09.00 น.     ไม่ควรเดินทาง

09.00 – 10.30 น.     จะมีอันตราย

10.30 – 12.00 น.     ไปดีจะมีลาภ

12.00 – 13.30 น.     ได้ลาภจากเพื่อน

13.30 – 15.00 น.     ศัตรูปองร้าย

15.00 – 16.30 น.     ไปทิศตะวันออกได้ลาภ

16.30 – 18.00 น.     ไม่ควรเดินทาง

18.00 – 19.30 น.     ไม่ควรเดินทาง

19.30 – 21.00 น.     ไปดีมีลาภ

21.00 – 22.30 น.     ไม่ควรเดินทาง

22.30 – 24.00 น.     ไปทิศตะวันตกจะได้ลาภ

24.00 – 01.30 น.     เพศตรงข้ามให้ลาภ

01.30 – 03.00 น.     มีอันตราย

03.00 – 04.30 น.     ไม่ควรเดินทาง

04.30 – 06.00 น.     ไม่ควรเดินทาง

 

                วัน พุธ  ผีหลวงอยู่ทิศ อุดร ให้รับประทานข้าวปลาอาหารแล้วจึงค่อยออกเดินทาง    แต่ควรและห้ามไปตามทิศและเวลาดังนี้

 

06.00 – 07.30 น.     ไปทิศใต้ดี

07.30 – 09.00 น.     ไปทิศตะวันตกดี

09.00 – 10.30 น.     ไม่ดีจะเจ็บป่วย

10.30 – 12.00 น.     ไปทิศเหนือดี

12.00 – 13.30 น.     จะมีอันตราย

13.30 – 15.00 น.     ไปทิศตะวันออกดี

15.00 – 16.30 น.     ไปทิศเหนือดี

16.30 – 18.00 น.     ไปทิศใต้ดี

18.00 – 19.30 น.     ไปทิศตะวันตกดี

19.30 – 21.00 น.     มีอันตราย

21.00 – 22.30 น.     มีลาภ

22.30 – 24.00 น.     ได้สัตว์ 4 เท้า

24.00 – 01.30 น.     ได้สัตว์ 2 เท้า

01.30 – 03.00 น.     จะมีอันตราย

03.00 – 04.30 น.     จะเจ็บป่วย

04.30 – 06.00 น.     จะได้ลาภจากเพศตรงข้าม

 

                วัน พฤหัสบดี  ผีหลวงอยู่ทิศ ทักษิณ ให้แต่งตัวเจิมหน้าอำลาเตาไฟ ก่อนจึงเดินทาง    แต่ควรและไม่ควรไปในทิศและเวลา ดังนี้

 

06.00 – 07.30 น.     ไปทิศเหนือดี

07.30 – 09.00 น.     จะเสียทรัพย์

09.00 – 10.30 น.     มีโชคดีการเงิน

10.30 – 12.00 น.     มีโชคการพนัน

12.00 – 13.30 น.     มีโชคทางต่างประเทศ

13.30 – 15.00 น.     ไปทิศใต้ดี

15.00 – 16.30 น.     มีโชคสัตว์ 4 เท้า

16.30 – 18.00 น.     ไปทิศตะวันตกดี

18.00 – 19.30 น.     มีโชคทางการเงิน

19.30 – 21.00 น.     จะเจ็บป่วย

21.00 – 22.30 น.     จะเสียของรัก

22.30 – 24.00 น.     จะพบอุบัติเหตุ

24.00 – 01.30 น.     ไปทิศตะวันออกดี

01.30 – 03.00 น.     ได้ลาภของขาวเหลือง

03.00 – 04.30 น.     ได้ลาภจากเพื่อนฝูง

04.30 – 06.00 น.     ได้ลาภจากเพศตรงข้าม

 

                วันศุกร์  ผีหลวงอยู่ทิศปัจจิม ถ้าเดินทางควรแวะพักระหว่างทาง ระยะสั้นก่อนแล้ว จึงไปสุดจุดหมายปลายทางจึงจะดี    แต่ควรไปและห้ามไปตามทิศและเวลาดังนี้

 

06.00 – 07.30 น.     ไปดีมีลาภทางการพนัน

07.30 – 09.00 น.     ไปดีมีลาภมหึมา

09.00 – 10.30 น.     ไปทิศเหนือดี

10.30 – 12.00 น.     ไปทิศตะวันออกดี

12.00 – 13.30 น.     จะแพ้ภัยศัตรู

13.30 – 15.00 น.     จะเสียทรัพย์

15.00 – 16.30 น.     จะได้ลาภจากต่างประเทศ

16.30 – 18.00 น.     จะเจ็บป่วย

18.00 – 19.30 น.     จะเสียทรัพย์

19.30 – 21.00 น.     จะมีลาภทางการพนัน

21.00 – 22.30 น.     จะได้สัตว์ 2 เท้า

22.30 – 24.00 น.     จะเสียของรัก

24.00 – 01.30 น.     จะได้สัตว์ 4 เท้า

01.30 – 03.00 น.     จะเกิดถ้อยความ

03.00 – 04.30 น.     ไปทิศตะวันตกดี

04.30 – 06.00 น.     ไปทิศใต้ดี

 

                วัน เสาร์  ผีหลวงอยู่ทิศ อาคเนย์ ควรจะระงับสติอารมณ์ แม้จะมีการทะเลาะ ห้ามปรามการเดินทางก็ควรหยุดนิ่ง    แต่ควรไปและห้ามไปตามทิศและเวลาดังนี้

 

06.00 – 07.30 น.     ไม่ควรเดินทาง

07.30 – 09.00 น.     ไปทิศใต้ดีมีโชค

09.00 – 10.30 น.     ไปทิศตะวันตกดีมีชัย

10.30 – 12.00 น.     จะได้สัตว์ 2 เท้า

12.00 – 13.30 น.     ไม่ควรเดินทาง

13.30 – 15.00 น.     จะเสียของรัก

15.00 – 16.30 น.     ไปทิศเหนือดี

16.30 – 18.00 น.     ไปทิศตะวันออกดี

18.00 – 19.30 น.     จะได้เกียรติยศชื่อเสียง

19.30 – 21.00 น.     จะมีลาภทางการพนัน

21.00 – 22.30 น.     จะเกิดถ้อยความ

22.30 – 24.00 น.     จะเกิดอุบัติเหตุ

24.00 – 01.30 น.     จะเกิดทะเลาะวิวาทกัน

01.30 – 03.00 น.     ไม่ควรเดินทาง

03.00 – 04.30 น.     จะพบมิตรสหาย

04.30 – 06.00 น.     จะได้พบญาติพี่น้อง