**

คาถาสมัครงาน

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง
นะโมมิตตามนุสสาจะ นะเมตตา โมกรุณา
 
 
ใช้ท่องก่อนออกจากบ้านไปสัมภาษณ์หรือสมัครงาน
จะทำให้มีเสน่ห์เป็นที่ประทับใจ
 

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ