โหราจารย์ อ.รวีโรจน์ หมอดูแม่นๆ ดูดวงเลข7ตัว9ฐาน ดูลายมือ พยากรณ์ไพ่ยิปซี โหรตั้งชื่่อ ตั้งนามสกุล รับสอนดูดวง จบแล้วประกอบอาชีพหมอดูได้เลย ติดต่อโทร.099-9291239

                                  

                      ตำราสัตว์ตก

                สิทธิการิยะ – จะกล่าวทำนาย    ตำราภิปราย

แก่มนุษย์นิกรชน

                หวังไว้ให้แจ้งยุบล                  ร้ายดีแห่งตน

อันเกิดอุบัตินานา

                โดยนัยอาจารย์ท่านว่า           แมลงสาบแมลงดา

จิ้งจกและงูค้างคาว

                นกกระจอกพิราบแมวคราว      แมลงป่องสามหาว

แมลงบุ้งและหมู่ภุมรา

                ตะเข็บตะขาบจากคา             หิ้งห้อยพราวตา

ผีเสื้อและผึ้งแมลงมุม

                แม้นตกอุบัติกลางชุมนุม      อันตรายจักกุม

แก่คนอันนิ่งบ่มีคลาย

                แม้นสัตว์นั้นตกลงตาย          กลางชนทั้งหลาย

พวกนั้นจะสูญพันธุ์พงศ์

                แม้นว่าสัตว์อันตกลง             บ่มิสูญดับปลง

ชีวาตม์บ่สิ้นชีวัน

                แม้นพวกนั่งอยู่ทั้งพัน           จักพลัดพรากกัน

ให้เห็นประจักษ์นัยนา

                ถ้านั่งคนเดียวเอกา               สัตว์ตกตรงหน้า

ให้เห็นประจักษ์แจ้งการ

                เทวาจักช่วยอภิบาล              จักได้ศฤงคาร

และลาภบ่แคล้วคำทาย

                ถ้าตกเบื้องซ้ายโดยหมาย      วงศาจักวาย

ชีวาตม์สิ้นมรณา

                ถ้าตกต้องถูกมือขวา              จักเกิดลาภา

สมบัติเนืองนองอนันต์

                แม้นตกถูกแขนขวาพลัน        จักได้ลาภสรรพ์

ประเสริฐทุกสิ่งนานา

                แม้นต้องแขนซ้ายตำรา          มีผู้จักมา

เอาโทษมาทุ่มถึงตน

                ตกถูกถันซ้ายพึงยล              ถ้าหญิงนฤมล

จักได้ประสบภัสดา

                แม้นชายตกถูกนมขวา          จักได้ภรรยา

อันงามประเสริฐโสภณ

                ตกถูกนาภีพึงยล                    ลาภจักมาดล

ประจักษ์ดังกล่าวบ่คลา

                แม้นหญิงจักได้บุตรา            แม้นชายจักคลา

จักได้ซึ่งคู่โดยจง

                ถ้าชายตกถูกอย่าทระนง       หยุดใจดำรง

ระมัดระวังไพรี

                ตกถูกต้องหูมิดี                    ให้เกรงสตรี

จะนำเอาโทษมาหา

                ถ้าตกถูกซ้ายบาทา               มิตรร่วมชีวา

จักให้ซึ่งของพึงใจ

                ตกต้องเท้าขวาเกรงภัย          ทุกข์แล้วจะได้

มาสวมประสบโภคา

                ถ้าตกแล้วคลานขึ้นมา           บนเหนือศิรษา

ศิโรตม์ที่สุดโดยจง

                ผู้ใหญ่จักให้ยศยง                สืบสายพันธุ์พงศ์

อันควรแก่ศักดิ์สมญา

                คลานขึ้นถึงข้างกายา             จักได้ข่าวมา

อันร้ายด้วยพี่น้องตน

                คลานขึ้นถึงไหล่เบื้องบน        ขวาซ้ายดุจกล

อันลาภจะได้สมใจ

                ขึ้นถึงนาภีท่านไข                  ญาติวงศ์อันไกล

จักมาประสบสู่เรา

                คลานขึ้นถึงเอวลำเพา            มิตรรักจักเอา

สิ่งซึ่งประสงค์นำมา

                ถ้าตกลงแล้วแล่นคลา           ไปสู่บูรพา

และโจรจักลักของตน

                แล่นไปอาคเนย์พึงยล           จักได้ทุกข์ทน

เพราะมิตรสหายแห่งเรา

                แล้วจักได้ลาภเพราะเขา        สรรพสิ่งจักเอา

มาฝากถึงที่เคหา

                แล่นไปปัจจิมทิศา                 พี่น้องจักมา

ถึงเข้ากระทำโทษทัณฑ์

                แล่นไปหรดีจงพลัน              จักได้ลาภครัน

ทุกสิ่งประเสริฐสบสรรพ

                แล่นไปโดยทิศพายัพ            ลาภจงนองนับ

อเนกเมืองนานา

                แล่นไปอีสานทิศา                  จักได้ลาภมา

มาแล้วและตัวจักจร

                จากถิ่นที่อยู่เรือนนอน            แม้นมิตรดังนั้นทอน

กลับทายว่าลาภเนืองไกล

                แม้นยาตราไปไหนไหน          สัตว์ซึ่งกล่าวใน

ตำรับแต่เบื้องต้นมา

                แล่นขวางผ่านหน้าแต่ขวา        มาซ้ายอย่าคลา

บำหยัดมิดีอย่าไป

                ถ้าแล่นซ้ายมาขวาไซร้           จักมีโชคชัย

ชำนะแก่ราชปัจจา

                หนึ่งนำหน้าแล่นลีลา             โดยในทิศา

ตำรับท่านกล่าวว่าดี