**


คติธรรม..มีหมอดู

  " เรื่องชีวิต  คิดคิดไป  ชวนให้คิด    

ช่างวิจิตร  พิสดาร  สุดชวนไข

มีทั้งสุข  ทั้งทุกข์  คลุกเคล้าไป

ทั้งร้องไห้ หัวเราะ เย้ยเยาะกัน

ไม่มีใคร ที่ได้ดี มีแต่สุข

   หรือมีทุกข์  โทมนัส คอยผัดผัน  

มีทั้งสุข มีทั้งทุกข์ ทั่วหน้ากัน

     อย่าใฝ่ฝัน  หวังแต่สุข ทุกข์ไม่เอา

เวลาใด  ได้ดี มีแต่สุข

อย่าลืมทุกข์ ที่คอยอยู่ เป็นคู่เถา

ในยามทุกข์ จงปลุกใจ  ให้เบาบาง

จิตหายเศร้า รู้เท่าทัน นั่นแหละดี"

(อ.รวีโรจน์..มีหมอดู)

........................................................

ใดใดในโลกล้วน  อนิจจัง

คงแต่บาปบุญยัง  เที่ยงแท้

คือเงาติดตัวตรัง  ตรึงแน่น

ตามแต่บาปบุญแล  ก่อเกื้อรักษา

ชีวิตเรา  จะเอาอะไรแน่

ย่อมแปรผัน  เปลี่ยนจิตและนิสัย

ชั่วอาจดี  มีอาจจนวนเวียนไป

เอาอะไร  ได้แน่แก่ตัวตน

บุญกุศล  เร่งสร้างกันได้

วาสนา  เร่งสร้างกันไม่ได้

เราทำความถูกต้อง  ดีที่สุดแล้วหรือยัง

มีธรรมะวันละนิด  ชีวิตจะเป็นสุข

...........................

ผลของกรรมดีและกรรมชั่ว

ที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตแตกต่างกัน

กรรมชั่ว

 ฆ่าสัตว์                            คนอายุสั้น
เบียดเบียนสัตว์                       ขี้โรค
โกรธและพยาบาท         ผิวพรรณหยาบ
ริษยาคนอื่น                   ไม่มีเดชานุภาพ
ตระหนี่ถี่เหนียว             มีความยากจน
หยิ่งจองหอง                 เกิดมาในตระกูลต่ำ 
คื่มสุราเมรัย                  มีปัญญาทราม

กรรมดี

ไม่ฆ่าสัตว์                          คนอายุยืน
ไม่เบียดเบียนสัตว์               สุขภาพดี
อดทนไม่โกรธตอบ              ผิวพรรณดี
ไม่ริษยาคนอื่น                     มีเดชานุภาพมาก
บริจาคทาน                        มีสมบัติมาก
อ่อนน้อม                            มีตระกูลสูงศักดิ์
คบแต่บัณฑิต                      มีปัญญามาก
 

 

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ