โหราจารย์ อ.รวีโรจน์ หมอดูแม่นๆ ดูดวงเลข7ตัว9ฐาน ดูลายมือ พยากรณ์ไพ่ยิปซี โหรตั้งชื่่อ ตั้งนามสกุล รับสอนดูดวง จบแล้วประกอบอาชีพหมอดูได้เลย ติดต่อโทร.099-9291239

สมพงศ์แต่งงาน

                สิทธิการิยะฯ ชายหญิงใดมีวัยพอสมควรจะมีเหย้ามีเรือน เพื่อสืบสกุลต่อไปภายหน้า บิดามารดาของทั้งสองฝ่ายมักไปหาโหราจารย์ ให้หาสมพงศ์เกณฑ์แต่งงานให้ดูว่า ทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันดีสบายเพียงใดหรือไม่

สมพงศ์ปีเกิด

คนเกิดปีชวด         กับ          คนเกิดปี มะโรง     เทวดาผู้ชาย

คนเกิดปี มะเมีย     กับ          คนเกิดปี มะแม     เทวดาผู้หญิง

คนเกิดปี วอก        กับ          คนเกิดปี ระกา      ยักษ์ผู้ชาย

คนเกิดปี จอ         กับ           คนเกิดปี ขาด       ยักษ์ผู้หญิง

คนเกิดปี มะเส็ง     กับ          คนเกิดปี ฉลู         มนุษย์ผู้ชาย

คนเกิดปี เถาะ       กับ         คนเกิดปี กุน          มนุษย์ผู้หญิง

ลักษณะสมพงศ์ที่ดี

                1. เทวดาผู้ชายกับเทวดาผู้ชาย  เป็นคู่ผัวตัวเมียกันดีพอปานกลาง เริ่มต้นรักใคร่เอาอกเอาใจกันดีมีความสุขราบรื่นมาก ทำอะไรปรองดองกันดีทุกอย่าง พอมีลูกด้วยกัน แล้วมักมีการทะเลาะวิวาทกัน เป็นปากเป็นสียงกัน บั้นปลายชีวิตไม่สู้ราบรื่นนัก เพราะฐานะเสมอกันมักไม่ค่อยเกรองใจซึ่งกันและกัน

                2. เทวดาผู้ชายกับเทวดาผู้หญิง  เป็นคู่ผัวตัวเมียกันดีมาก อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น ร่มเย็นเป็นสุข เป็นที่อิจฉาริษยาแก่คนทั่วไป จะบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติ ถ้าธาตุต้องกันแถมอยู่หรือตกนาคตัวเดียวกันยิ่งดีที่สุด จะอยู่กินด้วยกันตราบเท่าถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร

                3. เทวดาผู้หญิงกับเทวดาผู้หญิง เป็นคู่ผัวตัวเมียกันอยู่ในฐานะปานกลาง แต่ไม่สู้ราบรื่นนัก มักมีการชิงดีชิงเด่น อยากเป็นใหญ่กว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีเรื่องระหองระแหงเล็ก ๆ น้อย ๆ ในครอบครัว การดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพเป็นไปอย่างลุ่ม ๆ ดอน ๆ หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้

                4. เทวดาผู้ชายกับยักษ์ผู้ชาย  เป็นคู่ผัวตัวเมียกันไม่สู้ดี มักมีการทะเลาะวิวาท คอยข่มเหงกันเสมอ ไม่มีการลดหย่อนผ่อนปรนให้อภัยต่อกันและกัน มีความขัดแย้งกันเสมอ ทัศนะในการครองเรือนเป็นไปคนละแนวมักจะอยู่กินด้วยกัน ไม่กี่ปี มีความสุขในชีวิตน้อยมาก

                5. เทวดาผู้ชายกับผู้ยักษ์หญิง  เป็นคู่ผัวเมียกันดี แม้จะมีการทะเลาะวิวาทกันบ้าง ก็ย่อมมีอีกฝ่ายหนึ่งยอมเป็นฝ่ายนิ่งเฉย ไม่ถือสาหาความอาจจะมีทิฐิมานะในการดำเนินชีวิต ก็ยังมีทางปรับความเข้าใจกันได้ และมักพบเสมอว่าเป็นสามีภรรยาที่ดีมีความสุข มีทรัพย์สมบัติในชีวิตสมรส

                6. เทวดาผู้ชายกับมนุษย์ผู้ชาย เป็นคู่ผัวตัวเมียไม่สู้ดีนัก มีความหึงหวง แสดงท่าทางวางใหญ่ มีทิฐิมานะ ไม่ง้อกันและกัน จะอยู่ไม่นาน มักจะหย่าร้าง ขนาดก้นหม้อข้าวยังไม่ทันดำเลย ดังนั้น ถ้าไล่เลียงดูตกตามนี้ก็ไม่ควรเสี่ยงแต่งงานกันเลยจะดีมาก

                7. เทวดาผู้ชาย กับมนุษย์ผู้หญิง  เป็นคู่ผัวเมียกันมีความสุขราบรื่นดีที่สุด มีความคิดเห็นอย่างท่านว่า สมพงศ์คู่นี้ย่อมประสพความสำเร็จรุ่งโรจน์ที่สุดตลอดชีวิต

                8. เทวดาผู้หญิงกับยักษ์ผู้ชาย  เป็นคู่ผัวตัวเมียกันไม่ดีเลย มักไม่ปรางดองกัน จะเกิดทะเลาะวิวาทกันหาเรื่องราวอันไร้สาระปะปนในชีวิตแต่งงานตลอดเวลา ต่างฝ่ายจะมากชู้ หลายคู่ครอง หาความสุขที่แท้จริงในชีวิตสมรสไม่ได้เลย

                9. เทวดาผู้หญิงกับมนุษย์ผู้หญิง  เป็นคู่ผัวตัวเมียกันไม่ได้เลย เพราะต่างฝ่ายต่างแต่งงานกันแบบคลุมถุงชน ต่างไม่รักใคร่ซึ่งกันและกันเลย เป็นเพียงความเห็นผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย เห็นดีเห็นชอบกันเองเท่านั้น ถ้าแต่งงานกันก็มักนอกใจกันในระยะไม่น่านักเลย

                10. มนุษย์ผู้ชายกับมนุษย์ผู้ชาย  เป็นคู่ผัวตัวเมียกันไม่สู้ราบรื่นนัก มักมีการทะเลาะวิวาทกันเสมอ ๆ แม้จะไม่ถึงกับหย่าร้าง ก็เป็นครอบครัวที่ถูกตำหนิติเตียนจากชาวบ้านมากที่สุดต่างฝ่ายต่างหึงหวงกันมาก ถ้าธาตุถูกกัน นาคตกตัวเดียวกัน ก็เพียงแต่ว่าดีในระดับปานกลางเท่านั้น

                11. มนุษย์ผู้ชายกับมนุษย์ผู้หญิง เป็นคู่ผัวตัวเมียกันดีมาก ถ้ามีธาตุถูกกันจะมีทรัพย์สมบัติ รักใคร่กลมเกลียว สมานสามัคคีกันโดยไม่จืดยางจะมีอายุยืน มีบุตรบริวารมาก เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป จะได้เกียรติยศจากคนทั่วไป ชีวิตครอบครัวจะอยู่กันตราบเท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชร มักไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเจ็บไข้ไดป่วยนักแล

                12. มนุษย์ผู้ชายกับยักษ์ผู้ชาย  เป็นคู่ผัวตัวเมียกันไม่ดี ชีวิตสมรสไม่ราบรื่น หาความสุขจากกาครองเรือนน้อยที่สุด ที่อยู่ด้วยกันได้ก็เพียงแต่อดกลั้นอย่างสาหัสเท่านั้น มักจะมีการทะเลาะวิวาท หย่าร้างกัน แล้วคืนดีกัน ในชีวิตสมพงศ์นี้ไม่สู้ดีนัก

                13. มนุษย์ผู้ชายกับยักษ์ผู้หญิง  เป็นคู่ผัวตัวเมียกัน อยู่กินดีพอประมาณ ถ้าหญิงเป็นมนุษย์ผู้ชายและชายตกยักษ์ผู้หญิง จะอยู่ด้วยกันยืด ฝ่ายหญิงรักฝ่ายชายมาก มักรู้จักปรนนิบัติ เอาอกเอาใจดีนัก แต่ถ้าตรงกันข้าม มักไม่ใคร่ปรองดองรักใคร่นักแล

                14. ยักษ์ผู้ชายกับยักษ์ผู้ชาย หรือ...

                15. ยักษ์ผู้หญิงกับยักษ์ผู้หญิง  เป็นคู่ผัวตัวเมียกันดีนัก แต่มักถือว่าความรักเหมือนเพื่อนฝูง ไม่เคารพกันอย่างพี่กับน้อง เป็นการอยู่กินกันอย่างเพื่อนสนิท มีความสุข ชีวิตราบรื่น การครองเรือนและการดำเนินอาชีพเป็นไปอย่างโลดโผนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครแล

                16. ยักษ์ผู้ชายกับมนุษย์ผู้หญิง เป็นคู่ผัวตัวเมียกันไม่ดี ชีวิตสมรสไม่ราบรื่น มักจะข่มเหงน้ำใจและดูหมิ่นเหยียดหยามตระกูลของกันและกันเสมอ หาความสุขทางครองเรือนได้น้อย แม้จะดีก็คงราบรื่นชื่นสุขแต่ตอนแรก ๆ เท่านั้น นาน ๆ ไปมักระทมทุกข์ และท่านว่าสมพงศ์คู่นี้จะตกที่นั่งครอบครัวยากจน

                17. ยักษ์ผู้หญิงกับมนุษย์ผู้หญิง  เป็นคู่ผัวตัวเมียกันจะราบรื่น มีสุขกายสบายใจ ก็เริ่มแรก ๆ พออยู่กินกันไม่ได้ไม่นานจะพลัดพรากจากกัน เพราะมีทัศนะและอื่น ๆหลายอย่างเข้ากันไม่ได้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตต้องหย่าร้างกัน โดยไม่มีใครเห็นใจหรือประนีประนอมเลย