โหราจารย์ อ.รวีโรจน์ หมอดูแม่นๆ ดูดวงเลข7ตัว9ฐาน ดูลายมือ พยากรณ์ไพ่ยิปซี โหรตั้งชื่่อ ตั้งนามสกุล รับสอนดูดวง จบแล้วประกอบอาชีพหมอดูได้เลย ติดต่อโทร.099-9291239

เสี่ยงเซียมซี

ให้ท่านตั้งคำถามอธิษฐานให้แน่วแน่และศรัทธา
คลิกที่กระบอกเซียมซีด้านล่าง คำทำนายจะเป็นคำกลอน

                                                                                                     


เสี่ยงเซียมซี (เซียมซีพระโพธิสัตว์กวนอิม)

 

1169-424 ปีก่อนพุทธศักราช ชาวจีนเริ่มต้นการเสี่ยงทายเพื่ออาศัยบารมีของเทพเจ้า ช่วยทำนายโชคเคราะห์ในสมัยราชวงศ์ชาง เกิดคัมภีร์เกี่ยวกับการทำนาย 'อี้จิง' จากนั้นจึงวิวัฒนาการมาเป็นคำทำนายและคำอธิบายคำทำนาย คิดเครื่องเสี่ยงทายโดยใช้ไม้ไผ่เหลาเป็นซีกบาง เขียนเครื่องหมายตัวเลขหรือตัวอักษรตรงปลายไม้ บรรจุลงในกระบอกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ' เซียมซี '

เซียมซีในประเทศไทยเริ่มจากชาวจีน ที่เข้ามาค้าขายโดยมาพร้อมกับศาลเจ้าจีน จุดกำเนิดอาจมีตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรืออยุธยา หากยึดจากศาลเจ้า ลิ้มโกเหนี่ยว (หลินกู๊เหนียง) ในจังหวัดปัตตานีซึ่งสร้างขึ้นในพ.ศ.2116 การเสี่ยง เซียมซี ในบ้านเราต้องมีมาไม่ต่ำกว่า 400 ปี

เดิมคำทำนายเขียนเป็นภาษาจีนไว้บนแผ่นไม้เนื้อแข็ง หรือผนังศาลเจ้า คนไทยต้องอาศัยผู้รู้ภาษาจีนอ่านและแปลให้ฟัง กลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการเสี่ยงเซียมซีที่ วัดกัลยาณมิตร ธนบุรี ผู้รู้ได้จัดใบพยากรณ์ภาษาจีนขึ้น ต่อมานาย เปลี่ยน แซ่ซ้อง ได้ริเริ่มแปลเซียมซีภาษาจีนเป็นภาษาไทย

ใบเซียมซีของจีนโบราณจัดสัดส่วนเป็น 4 ประเภทคือ ดีเลิศ ดี ปานกลาง และ ไม่ดี ใบเซียมซีที่แปลเป็นร้อยกรองไทย ได้ผสมผสานพุทธปรัชญาไว้ด้วย ผู้เสี่ยงทายจะหยิบกระบอกเซียมซีขึ้น อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเขย่า ดูหมายเลขของติ้วเซียมซีที่หลุดออกจากกระบอก

แม้ศาสตร์แห่งการทำนายจะเกิดขึ้นมากมาย เซียมซียังคงอยู่กับสังคมไทยจนทุกวันนี้

ขอขอบคุณ   mindcyber.com