โหราจารย์ อ.รวีโรจน์ หมอดูแม่นๆ ดูดวงเลข7ตัว9ฐาน ดูลายมือ พยากรณ์ไพ่ยิปซี โหรตั้งชื่่อ ตั้งนามสกุล รับสอนดูดวง จบแล้วประกอบอาชีพหมอดูได้เลย ติดต่อโทร.099-9291239

ยามพระราม

                สิทธิการิยะ ถ้าจะเดินทางไปค้าขาย ไปแสวงหาลาภหรือไปประกอบธุรกิจการงานในท้องที่ต่าง ๆ ท่านให้ตรวจดูยามนี้ก่อนแล้วจึงไป ดังนี้

ยามกลางวัน วันอาทิตย์

1.        ยามอาทิตย์ เวลา 6 น. ถึง 7 น. 30 นาที อย่าไปไหน จะเสียทรัพย์หรือเกิดอันตรายได้ เมื่อพระรามตามกวาง เสียสีดาแก่ทศกัณฐ์แล

2.        ยามศุกร์ เวลา 7 น. 30 นาที ถึง 9 น. ไปทางทิศเหนือจะได้ลาภ ได้เมื่อราพณาสูรครองเมืองแล

3.        ยามพุธ เวลา 9 น. ถึง 10 น. 30 นาที ไปทางทิศใดจะได้ทรัพย์สิ่งของได้ เมื่อพิเภกได้สมบัติ แล

4.        ยามจันทร์ เวลา 10 น. 30 นาที ถึง 12 น. ไปทางทิศปัศจิมจะมีลาภได้เมื่อนางจันทร์เทวีไปเล่นอุทยาน ราชครูถวายแก้วแก่นางแล

5.        ยามเสาร์ เวลา 12 น. ถึง 13 น. 30 นาที ไปจะเกิดถ้อยความได้เมื่อขุนนางต่อฤทธิ์ด้วยพระรามแล

6.        ยามพฤหัส เวลา 13 น. 30 นาที ถึง 15 น. ไปทางทิศพายัพจะวิวาทกันแล

7.        ยามอังคาร เวลา 15 น. ถึง 16 น. 30 นาที ไปทางทิศไหนไม่ดี ได้เมื่อฤาษีมัดลิงแล

8.        ยามอาทิตย์ เวลา 16 น. 30 นาที ถึง 18 น. จะไปเสียทรัพย์หรือเกิดเรื่องร้ายได้ เมื่อรารณาสูรเสียนางมณโฑแก่พาลีแล

ยามกลางวัน วันจันทร์

1.        ยาม  จันทร์   เวลา 6 น. ถึง 7 น. 30 นาที ไปทางทิศปัศจิมเคราะห์ร้ายนัก ศัตรูจะต่อสู้   

2.        ยาม  เสาร์   เวลา 7 น. 30 นาที ถึง 6 น. ไปทางทิศ เหนือจะได้ลาภได้เมื่อสีดาแรกพบเสนาเหนือแล 

3.        ยาม พฤหัส    เวลา 9 น. ถึง 10 น. 30 นาที ไปทางไหนท่านจะให้ลาภแก่เราแล  

4.        ยาม อังคาร     เวลา 10 น. 30 นาที ถึง 12 น. ไปมักจะเจ็บและว่าจะเสียตัวได้เมื่อทรพีถูกพาลีฆ่าตายแล     

5.        ยาม  อาทิตย์   เวลา 12 น. ถึง 13 น. 30 นาที  ไปจะพบศัตรูจะต้องบาดเจ็บ หรือเสียตัว ได้เมื่อพระอาทิตย์พบพระราหูแล 

6.        ยาม  ศุกร์  เวลา 13 น. 30 นาที ถึง 15 น. ไปทิศใดจะมีลาภได้เมื่อนางจันทร์ มาเป็นเมียพระอาทิตย์แล

7.        ยามพุธ  เวลา 15 น. ถึง 16 น. 30 นาที เที่ยวไปจะได้ลาภได้เมื่อพณาสูร ไปเรียนศิลปศาสตร์แล  

8.        ยามจันทร์  เวลา 16 น. 30 นาที ถึง 18 น. ไปทางทิศใดจะได้ลาภ ได้เมื่อโฆษกกุมารได้สมบัติแล

ยามกลางวัน วันอังคาร

1.        ยาม อังคาร    เวลา 6 น. ถึง 7 น. 30 นาที ไปจะเดือดร้อนได้เมื่อพระรามให้พระลักษณ์ไปรับสีดา นางไม่มาแล   

2.        ยาม อาทิตย์    เวลา 7 น. 30 นาที ถึง 6 น. ไปไม่ดีได้เมื่อพระอินทร์รบมหาเมฆ พระอาทิตย์เผ่นหนีแล  

3.        ยาม ศุกร์    เวลา 9 น. ถึง 10 น. 30 นาที ไปทางทิศเหนือจะได้ลาภได้เมื่อราพณาสูรได้นางแล  

4.        ยาม  พุธ    เวลา 10 น. 30 นาที ถึง 12 น. ไปทางทิศปัศจิมจะมีลาภได้เมื่อขุนคลังไปทำอากรแล     

5.        ยาม จันทร์    เวลา 12 น. ถึง 13 น. 30 นาที  ไปทิศบูรพาดีจะพบเพื่อนจะได้ลาภอันพึงใจได้เมื่อพระพุธได้เครื่องแต่งตัวจากพระอินทร์แล 

6.        ยาม  เสาร์  เวลา 13 น. 30 นาที ถึง 15 น. ไปทิศเหนือจะได้ลาภได้เมื่อพระอาทิตย์ใช้พระเสาร์ไปเอาพระอังคารแล

7.        ยามพฤหัส  เวลา 15 น. ถึง 16 น. 30 นาทีไปทางทิศใดก็ดีจะมีลาภ ได้เมื่อพิเภกครองเมืองแล  

8.        ยามอังคาร  เวลา 16 น. 30 นาที ถึง 18 น. ไปหนใด ๆ ไม่ดีได้เมื่อราชครูถูกพระยาลงโทษ เพราะทายผิดแล   

ยามกลางวัน วันพุธ

1.        ยาม พุธ    เวลา 6 น. ถึง 7 น. 30 นาที ไปจะได้ลาภอันพึงใจได้เมื่อพิเภกได้นางจันทนา มาเป็นเมียแล   

2.        ยาม จันทร์    เวลา 7 น. 30 นาที ถึง 6 น. ไปหนใด ๆ จะได้ลาภถ้าไปทิศปัจศจิม จะได้ของขาว ได้เมื่อพระจันทร์ไปทิสปัศจิมร่วมด้วยยามนี้แล  

3.        ยาม  เสาร์   เวลา 9 น. ถึง 10 น. 30 นาที ไปจะป่วยไข้ จะเจ็บตมได้เมื่อพระยานาคไปแผลงฤทธิ์ด้วยเทวดา ถูกควักถูกตาเสียข้างหนึ่งแล  

4.        ยาม  พฤหัส    เวลา 10 น. 30 นาที ถึง 12 น. ไปทิศอุดรจะได้ลาภเพราะผู้มีวาสนา ได้เมื่อ ราชครูทายถูก พระยาให้รางวัลแล     

5.        ยาม อังคาร    เวลา 12 น. ถึง 13 น. 30 นาที  ไปไม่ดี ได้เมื่อพระลักษณ์ไปตามพระราม ภายหลังเสียนาง     สีดาแลฯ 

6.        ยาม อาทิตย์   เวลา 13 น. 30 นาที ถึง 15 น. ไปจะพบศัตรูได้เมื่อพระอาทิตย์พบพระราหูแล

7.        ยาม ศุกร์  เวลา 15 น. ถึง 16 น. 30 นาที ไปทิศบูรพาจะได้ลาภอันประเสริฐ ได้เมื่อพระศุกร์ได้สมบัติเทวดาแล  

8.        ยาม พุธ  เวลา 16 น. 30 นาที ถึง 18 น. ไปหนใดจะได้ลาภได้เมื่อพระอาทิตย์ไปจำศีล เทวดาบูชาแล   

  ยามกลางวัน วันพฤหัส

1.        ยาม   พฤหัส  เวลา 6 น. ถึง 7 น. 30 นาที ไปหนไหนจะได้ลาภของแดง ได้เมื่อพระศุกร์ไปเรียนศิลปศาสตร์แล   

2.        ยาม  อังคาร   เวลา 7 น. 30 นาที ถึง 6 น. ไปทางทิศใต้จะพบศัตรูแล้วจะให้โทษได้เมื่อพระอังคารไปเล่นชู้ ถูกตีหัวแตกแล  

3.        ยาม  อาทิตย์   เวลา 9 น. ถึง 10 น. 30 นาที ไปหนใดจะชนะศัตรูและจะได้ลาภด้วย ได้เมื่อพระอาทิตย์ไปหานางจันทร์แล  

4.        ยาม   ศุกร์   เวลา 10 น. 30 นาที ถึง 12 น. ไปหนใด ๆ จะได้ลาภ อันพึงใจได้ เมื่อราพณาสูรได้ครองเมืองแล     

5.        ยาม  พุธ   เวลา 12 น. ถึง 13 น. 30 นาที  ไปหนใดจะได้ลาภจะชนะศัตรู ได้ราพณาสูร พระศุกร์กับมหาจักพรรดิบูชาแล 

6.        ยาม  จันทร์  เวลา 13 น. 30 นาที ถึง 15 น. ไปหนใดจะได้ลาภอันพึงใจ ได้เมื่อพรกุสราชพบนางประภาวดีแล

7.        ยาม  เสาร์ เวลา 15 น. ถึง 16 น. 30 นาที ไปหนใด ๆ เพื่อนจะได้เป็นศัตรู เบียดเบียนตน ได้เมื่อพระอังคารไปเล่นชู้แล  

8.        ยาม พฤหัส  เวลา 16 น. 30 นาที ถึง 18 น. ไปทางทิศอุดร ผู้ใหญ่จะให้ลาภ ได้เมื่อพระพฤหัสได้นางดานาแล   

ยามกลางวัน วันศุกร์

1.        ยาม ศุกร์    เวลา 6 น. ถึง 7 น. 30 นาที ไปหนใด ๆ จะได้ลาภอันพอใจ ได้เมื่อพระศุกร์ได้เป็นเสนาบดีแล  

2.        ยาม พุธ    เวลา 7 น. 30 นาที ถึง 6 น. ไปหนใดจะได้ลาภได้เมื่อพระศุกร์ไปอาบน้ำในสระ เต่าเอาดอกบัวมาถวายแล  

3.        ยาม  จันทร์   เวลา 9 น. ถึง 10 น. 30 นาที ไปทางทิศปัศจิม จะได้ลาภอันพึงใจ ได้เมื่อพระพุธพานางไปไว้ในวิมานแล  

4.        ยาม  เสาร์    เวลา 10 น. 30 นาที ถึง 12 น. ไปหนใด จะได้ลาภได้เมื่อพระสุธน ได้ตำรับจากพระฤาษีแล     

5.        ยาม พฤหัส    เวลา 12 น. ถึง 13 น. 30 นาที  ไปหนใดจะได้ลาภได้เมื่อพระอังคารขี่นกอินทรีแล 

6.        ยาม  อังคาร  เวลา 13 น. 30 นาที ถึง 15 น. ไปหน (ทิศ) อุดรจะได้ของอันพึงใจ ได้เมื่อพระอังคารไปเล่นป่า ได้ลูกไม้มีรสแล

7.        ยามอาทิตย์  เวลา 15 น. ถึง 16 น. 30 นาท ไปจะเสียของแก่ท่าน ได้เมื่อพระอังคารไปเล่นแพ้แก่เทวดาแล  

8.        ยามศุกร์  เวลา 16 น. 30 นาที ถึง 18 น. ไปหนใดจะได้ลาภอันประเสริฐ ได้เมื่อพระสุธนได้ครองเมืองแล   

ยามกลางวัน วันเสาร์

1.        ยาม  เสาร์   เวลา 6 น. ถึง 7 น. 30 นาที ไปหนใดจะเดือดร้อนได้พระอาทิตย์ให้เสาร์ไปจับอังคารเขาจับได้แล   

2.        ยาม พฤหัส    เวลา 7 น. 30 นาที ถึง 6 น. ไปหนไหนจะได้ลาภได้เมื่อ นางสีดาจะได้ความสุขแล  

3.        ยาม อังคาร    เวลา 9 น. ถึง 10 น. 30 นาที ไปจะพบศัตรู ได้เมื่อพระอาทิตย์กับพระเสาร์ผิดกันแล  

4.        ยาม  อาทิตย์    เวลา 10 น. 30 นาที ถึง 12 น. ไปจะเสียของจะเจ็บป่วยได้ เมื่อพระอาทิตย์เอาของไปฝากพบคนร้ายแล     

5.        ยาม ศุกร์    เวลา 12 น. ถึง 13 น. 30 นาที  ไปจะได้ลาภ ได้เมื่อพระอาทิตย์ไปพบเศรษฐี เศรษฐีบูชาแล  

6.        ยาม พุธ   เวลา 13 น. 30 นาที ถึง 15 น. ไปหนใดจะได้ลาภได้เมื่อพระพุธไปจำศีลพบทองวิเศษแล

7.        ยาม จันทร์  เวลา 15 น. ถึง 16 น. 30 นาที ไปหนใดมิดีเลย ได้เมื่อนางกระบือพลัดคู่  

8.        ยามเสาร์   เวลา 16 น. 30 นาที ถึง 18 น. ไปจะเสียของได้เมื่อนางอักขมุขี เป็นทุกข์ เพราะผัวหนีแล

*ยาตราพระราม ยามกลางวัน ท่านผูกเป็นกลอนไว้ให้สังเกตดังนี้