**

ฟังเทศน์ หลวงพ่อพุธ สอนการภาวนา 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


    

หมอดูแม่นๆ