**


ครูบัวไข ระลึกชาติได้


 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  รายการตีสิบโดยคุณวิทวัส   สุนทรวิเนตรและรายการย้อนรอย คุณหนุ่ม คงกระพัน 

 

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


    

หมอดูแม่นๆ