สอนดูลายมือ

                             

            การดูลายมือ  หรือเรียกตามภาษาโหรทางลายมือ ให้สูงหน่อยกว่า วิชา “หัตหถศาสตร์” นั้นมิใช่ของยาก แต่ก็ไม่ง่ายนัก จะต้องอาศัยการเป็นคนช่างสังเกตรวบรวมสถิติจากลายมือ

         ที่ท่านดูจากคนทั่ว ๆ ไปว่า ถ้าเขามีเส้นอย่างนี้ชีวิตเขาเป็นมาอย่างไร ลายมือที่เหมือนกัน จะเป็นลายมือของคนต่างอาชีพ ต่างภาษาหรือต่างศาสนาก็ดี มักจะมีลีลาชีวิตเหมือน ๆ กัน

        อันนี้สำคัญที่สุด

                 หลักเบื้องต้นที่ถูกนักดูลายมือต้องเอาใจใส่และสนใจเป็นกรณีพิเศษก็คือ

              1. ลักษณะเนินต่าง ๆ (The Plains) กล่าวคือ ต้องจำเนินบนฝ่ามือให้ได้ว่านิ้วไหน เรียกว่า เนินอะไรขนาดว่าพอเขาแบฝ่ามือออกมา เรามองดูก็รู้ทันทีว่า

(1)     ใต้นิ้วชี้เนินพฤหัส

(2)     ใต้นิ้วนากลาง เนินเสาร์

(3)     ใต้นิ้วนางเนินอาทิตย์

(4)     ใต้นิ้วก้อยเนินพุธ  ฯลฯ อย่างนี้เป็นต้น

ดังนั้น กรุณาดูตัวอย่างลายมือ จากภาพประกอบที่บอกลักษณะเนินต่าง ๆ ไว้ให้ดี และขอจำ

ให้ขึ้นใจ หากท่านปรารถนาจะเป็นนักดูลายมือสมัครเล่น หรือนักดูลายมืออาชีพ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

             2. ลักษณะเส้นสำคัญ (The main lines) กล่าวคือ เส้นที่ทุกคนต้องมีจะขาดเสียมิได้ ซึ่งเส้นสำคัญนี้ ทุกคนจะมีกันตั้งแต่เกิดมาเลยทีเดียว แบ่งออก 2 เส้น มี

(1)     เส้นชีวิต (Line of Life) เส้นนี้เริ่มต้นจากระหว่างง่ามนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ยาวทอดลงมากลางฝ่ามือ จะยาวหรือสั้นสุดแต่จะเป็นไป ซึ่งมีลักษณะทำนายต่างกัน

(2)     เส้นสมอง (Line of Head) เส้นนี้เริ่มแห่งเดียวกันกับเส้นชีวิต บางคนเริ่มต้นกันเลย ลักษณะการทำนายก็ต่างกันออกไปด้วย

(3)     เส้นจิตใจ (Lsne of Mind) เส้นนี้เริ่มจากไหนนั้นไม่แน่ บางคนมียาวเหยียด จากเนินพฤหัสไปจนถึงใต้เนินพุธ (คือจากใต้นิ้วชี้ใต้นิ้วก้อย) บางคนขึ้นชัดเฉพาะตรงกลางฝ่ามือเหนือเส้นสมองเท่านั้น บางคนก็ขาด ๆ วิ่น ๆ ซึ่งการทำนายย่อมแตกต่างกันไป

3.  ลักษณะเส้นเสริม (Line of Snpprt) เส้นเหล่านี้ไม่สู้จะมีมากนัก บางคนไม่มีเลย บางคนมีแต่ขึ้นไม่แจ่มชัด ขาดบ้างยาวบ้างไม่เหมือนกัน เส้นเสริมสำคัญที่ควรรู้ได้แก่

(1)     เส้นช่วยชีวิต (Line of Helping) อยู่ใต้เส้นชีวิต

(2)     เส้นเกียรติยศ (Line of influence) อยู่ใต้เนินเสาร์ (นิ้วกลาง) ลักษณะเช่นเดียวกับเส้นเกียรติยศ

(3)     เส้นสมรรถภาพหรือเส้นอัจฉริยะ (Line of Intuition) ขวางจากกลางฝ่ามือไปสู่เนินพุธ (นิ้วก้อย)

                นอกจากนี้ ยังมีเส้นอื่น ๆ อีก รายละเอียดจะทราบโดยพิสดารจากบทว่า ด้วยลักษณะเส้นเสริมโดยตรง

                 อนึ่งการดูเส้นต่าง ๆ ต้องพิจารณาโดยละเอียดไม่ควรใช้วิธีเดา ๆ นอกจากเกิดความรู้สึกฉุกใจขึ้นมาฉับพลันทันที มักจะทำนายถูกต้องแน่นอน เมื่อพบหลายคนหรือประสบการณ์จากผู้มา

         ให้ดูลายมือ ควรทำสถิติการพยากรณ์ไว เบื้องแรกควรเล่นวิธีถามเขา ว่าทายไปอย่างนี้ถูกตองใกล้ความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตอดีตไหมถ้าพบเส้นอย่างนั้นในคนอื่นอีก ก็ควรทำนายในทำนองเดียวกัน

                 โปรดศึกษาเนินและเส้นสำคัญโดยลำดับ ดังต่อไปนี้

 ลักษณะเนินต่าง ๆ (The Pldins)

                 เนินหรือฐานบนฝ่ามือ นักดูลายมือ (The palmist) ได้แบ่งไว้พร้อมกับเรียกชื่อต่าง ๆ (ดูรูป) และจะขออธิบายถึงลักษณะและความหมายของเนินต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

                1.  เนินพฤหัส อยู่ใต้นิ้วชี้ มีอิทธิพลทางสังคมแสดงน้ำใจกว้างขวางตระหนี่ถี่เหนียว เกียรติยศ ชื่อเสียงมิตรสหาย และการอุปถัมภ์ค้ำชูต่างๆ คนที่มีชื่อเด่นในวงสังคมดี มักจะได้อิทธิพลจากเนินนี้

    ถ้าเนินพฤหัสเต็มสมบูรณ์ดี และเส้นดังกล่าวมาแล้ว ย่อมทายได้ตามลักษณะของเส้นนั้น ๆ เลยทีเดียว ถ้าเนินแฟบลุ่ม ๆ ดอน ๆ ไม่สมบูรณ์ แม้จะมีเส้นก็ทำให้อิทธิพลของเส้นด้อยลง

  ไปกว่าเท่าที่ควรจะเป็น

 

     2.  เนินเสาร์  อยู่ใต้นิ้วกลางลงมา มีอิทธิพลทางความรุ่งโรจน์ก้าวหน้า ชี้ชะตาชีวิตปัจจุบันและอนาคตได้ ทั้งทางดีทางร้าย ถ้าดีก็ดีใจหาย ขึ้นรุ่งโรจน์รวดเร็ว เต็มไปด้วยอำนาจวาสนา

   ยศถาบรรดาศักดิ์ พอตกก็ตกอย่างเอาชีวิตไม่รอด ความดีอาจจะปรากฏกระเดื่องชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่ หากตกไปกรรมชั่วจะผุดปรากฏทั่วบ้านทั่วเมืองทีเดียว ถ้าเนินนี้สมบูรณ์ดี สีสันแดงระเรื่อ

   หรือสีชมพูอยู่สม่ำเสมอ ก็ให้ผลในทางดี พึงดูเส้นวาสนา ประกอบการทำนาย

             สำหรับเนินเสาร์นี้ให้ดี เพราะส่งผลการทำนายทั้งทางดีและร้าย ถ้ามีเส้นวาสนาโดดเดี่ยว มักจะราบเรียบก็ไม่สู้จะดีนัก สู้ไม่มีเลยจะดีกว่า

                       อนึ่ง เนินเสาร์นี้ ยังแสดงให้รู้ถึงความลับคับใจของเจ้าของฝ่ามือได้ดีด้วย เพราะแสดงอารมณ์ต่าง ๆ  อาทิ ความเศร้าโศกเสียใจ ความทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูง บางกรณีแม้จะ

            ได้ลาภหรือเป็นเจ้านายคนก็อาจเป็นทุกข์ขลาภก็ได้ เว้นเสียแต่มีเส้นอื่น ๆ มาสนับสนุน

              3.  เนินอาทิตย์ อยู่ใต้นิ้วนางลงมา เนินนี้มีอิทธิพลมาก มักจะปรากฏบนฝ่ามือของบุคคลที่มีชื่อเสียงดีเด่นจริง แต่หาได้น้อยคน เพราะไม่มีทุกคนเสมอไป ถ้าบุคคลใดมีก็แสดงอิทธิพล

          ให้รู้ถึงความเป็นอยู่ฐานะหลักทรัพย์ การดำเนินวิถีชีวิตปัจจุบันและอนาคต มีแต่ทางดีไม่มีทางร้ายอย่างเนินเสาร์เลย ถ้าเนินอาทิตย์ราบเรียบหรือเนินสูงดี ประกอบด้วยเส้นชัดเจน แม้จะเนินฝอย 

          เล็ก ๆ 2-3 เส้น ก็ส่งผลในทางดีโดยตลอด พึงดูเส้นเกียรติยศ ประกอบเพื่อทำนายลักษณะของเนินนี้ให้แม่นยำ แต่ถ้าเนินแฟบหรือแคบเกินไปแทนที่จะดีเด่นสุดยอด ก็อาจจะได้ผลเพียง 60%

          เท่านั้นเอง แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเส้นเกียรติยศเสียเลย

                       อนึ่ง พึงทราบไว้ว่า ถ้าเนินอาทิตย์สมบูรณ์ดี บุคคลนั้นมักจะเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีหัวทางการเมือง ถ้าเป็นพ่อค้า นักธุรกิจก็มักจะแสวงหาผลประโยชน์ได้อย่างร่ำรวยมหาศาล                 ตำแหน่งหน้าที่จะก้าวหน้ารุ่งโรจน์ สมบูรณ์ด้วยเกียรติยศ ชื่อเสียงและบริวารด้วย

             4.  เนินพุธ  อยู่ใต้นิ้วก้อยลงมา เนินนี้มีอิทธิพลทางวิทยาการแขนงต่าง ๆ ที่สลับซับซ้อนยากแก่คนที่ส่วนมากจะเรียนรู้ ถ้าผู้ใดมีเนินนี้ดี มีเส้นสมรรถภาพสมบูรณ์ ประกอบด้วยลายสามเหลี่ยมหรือดวงดาวด้วย ก็มักจะส่งผลให้มีชื่อเสียงเกียรติคุณ ในทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ แม้จะเป็นนักธุรกิจการค้าก็มีแต่ทางรุ่งเรืองก้าวหน้าค้าขึ้นกำไรงาม

     อนึ่ง เนินพุธนี้ ถ้าเส้นสมรรถภาพขาด ๆ วิ่น ๆ หรือมีเกาะปะติดปะต่อไม่ดีเลย ก็มักส่งผลในทางเสื่อมคือ แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนมีโรคภัยไข้เจ็บ โรคประจำ อย่างน้อยก็ต้องเกี่ยว

กับกระเพาะอาหารลำไส้ และอาจจะต้องมีการผ่าตัดโรคภายในท้องหรือไส้ติ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง

                       นอกจากนี้ ยังแสดงอิทธิพลในทางกำลังใจ สติปัญญาความคิด ไหวพริบในทางต่อสู้ ธุรการงานที่ทำด้วยคนที่อ่อนแอ หรือขี้ขลาดไม่กล้าสู้ไม่กล้าแสดงตัวในสังคมหรือสมาคม

               มักจะมีผล จากเนินพุธ และเส้นสมรรถภาพนี้

                5. เนินอังคารต่ำ อยู่ภายใต้นิ้วหัวแม่มือทั้งหมด ตั้งแต่ลายข้อหัวแม่มือลงมานั้น เอิบอิ่มเนื้อนิ่ม บริบูรณ์ดี แสดงอิทธิพลทางอารมณ์ทางเพศ ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเพศตรงข้าม

     การครองตัวการคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูง และอารมณ์รัก ๆ ใคร่ ๆ รวมทั้งการสัมพันธ์กับญาติมิตรที่ใกล้ชิดรักใคร่กันดี และศัตรูด้วย

     ถ้าเนินอังคาราบเรียบ ไม่มีเส้นเลย มักจะไม่ดี แต่ถามีเส้นมาก ก็มักแสดงอิทธิพลในทางอารมณ์ทางเพศและการคบหาสมาคมกับเพื่อนต่างเพศ

                6. เนินอังคารสูง  อยู่ตรงข้ามกับเนินอังคารต่ำด้านนอก คือ อยู่ใต้เนินพุธลงมาระหว่างกึ่งกลางด้านล่างของเนินนี้ จะเป็นเนินจันทร์ ถ้าเนิบราบเรียบดี มีอิทธิพลให้รู้ว่าบุคคลนั้นหัวคิดริเริ่ม

        ดีเด็ดขาดกล้าได้กล้าเสีย มุทะลุ บ้าบิ่น จองหองถือตัว หยิ่งในอำนาจราชศักดิ์ แต่อย่างไรก็ดีเนินนี้มีอิทธิพลในทางดีมากกว่าทางเสีย เพราะเป็นเนินอัจฉริยะ ใครมีเส้นบนเนินนี้ดีก็จะ

        ส่งผลในทางมีความรู้ทางวิชาการดีที่สุด

                       อนึ่ง ถ้าลายดาวหรือลายเหลี่ยมอยู่บนเนินนี้ จะชี้ผลให้รู้ถึงความเป็นนักคิด นักวางแผน เสนาธิการ รอบรู้ไหวพริบทางโหราศาสตร์ ยุทธศาสตร์และการทูต ตลอดจนนักพูดที่มีวาทะ

               โน้มน้าวจิตใจประชาชน ปกติแล้วถ้าปลายเส้นสมองมาแยกเป็นง่ามหรือ 3 แฉก บนเนินนี้ ทายได้เลยว่า จะประสบความสำเร็จและพรั่งพร้อมด้วยเกียรติยศ ชื่อเสียง ทางการทูต การสมาคม

                และนักปาฐกถา ผู้ยิ่งใหญ่ถาเป็นทหารก็มักจะเป็นหน่วยเสนาธิการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ฉลาดสุขุมรอบคอบมากทีเดียว ถ้าเป็นนักการเมืองก็มักจะมีหัวเปลี่ยนแปลงปฏิวัติหรือรัฐประหาร

           7.  เนินศุกร์ อยู่ภายใต้เนินอังคารต่ำลงมาจนถึงข้อมือ เนินนี้มีอิทธิพลทางเพศมาก กว่าเนินอังคารต่ำ แต่ถ้ามีดาวหรือลายเหลี่ยมบนเนินนี้และมีเส้นตัดผ่านไปยังเนินเกตุผ่านใจกลางฝ่ามือไปบุคคลนั้น  มักจะหย่าราง หรือคู่สมรสตายจากไป

     เนินนี้บ่งถึงความ และคนรักที่ผ่านเข้ามาในวิถีชีวิต ถ้ามีลายเส้นมากมายยุ่งเหยิง (ดูรูปที่ 9) แสดงถึงจิตใจหมกมุ่นทางกามารมณ์มาก ถ้ามีเส้นละเอียดเล็ก ๆ มองดูชัดเจน อย่างละเอียดอ่อน

     แสดงถึงความเป็นคนรู้จักปรนนิบัติคู่ครองดี จะมีสุขทางครองเรือนครองรัก การทะเลาะเบาะแวงเกี่ยวกับภายในครอบครัวมีน้อยมาก

 อนึ่ง เพื่อความแน่นอนควรดูเส้นสมรสประกอบเนินนี้ด้วย เพราะมีส่วนลักษณะทำนายสัมพันธ์กัน

8.  เนินจันทร์ อยู่ใต้เส้นเนินอังคารสูงลงมาจรดข้อมือด้านนอกตรงข้ามกับเนินศุกร์ บางท่านแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ เนินจันทร์สูง-กลาง-ต่ำ มีอิทธิพลทางความคิดฝัน สร้างวิมานบนอากาศ นักศิลปิน นักแสดงความรักสวยงามตามธรรมชาติ ความเยือกเย็นของจิตใจ และความทะเยอทะยานในทางศิลปะ

 ถ้าเนินนี้นูนสูงเอิบอิ่ม แสดงถึงมีจิตใจสูง ทางศิลปะอนาจาร แต่มีความรู้สึกนึกคิด ใฝ่ฝันเชิงสร้างวิมบนอากาศ ถ้าเนินนี้แฟบไม่สมบูรณ์ มักจะเป็นโรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับน้ำย่อยอาหารพิการ

               นอกจากนี้ เนินนี้ยังมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวกับเส้นเดินทางที่แยกมาจากปลายเส้นชีวิตอีกด้วย ถ้าเส้นเดินทางที่แยกมาสู่เนิน

          9. เนินเกตุ.. อยู่กึ่งกลางฝ่ามือ ไม่มีอิทธิพลใด ๆ แต่เนินที่เสริมสร้างอิทธิพลให้เส้นต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาให้ดีเด่นยิ่งขึ้น

  

 สนใจดูลายมือแม่นๆกับอาจารย์รวีโรจน์ บูชาครู 555 บาท

      ส่งรูปลายมือมาทางข้อความ โทรศัพท์ 088-555-9771

      หรือส่งรูปลายมือผ่านไลน์ไอดีที่ meemodo

หรือบนเฟสบุค Facebook : รวีโรจน์ พยากรณ์

      หรือส่งรูปลายมือมาทางเมล์  Email : meemodo@gmail.com 

+ พร้อมแจ้งวัน เดือน ปีเกิดของท่านมาด้วย และตั้งคำถามดวงที่ท่านอยากจะทราบคำตอบ

เช่น ดูดวงความรัก  ดูดวงวันวาเลนไทน์ ดูดวงการงาน ดูดวงการเงิน ดูดวงเนื้อคู่  ดูดวงโชคลาภฯ 


               ** สนใจเรียนดูดวง เรียนเป็นหมอดู ..คลิกที่นี่ 
                                                                               


 
                                                                                     


                                                                               
                                                                                                                              

  Design by  Meemodo.com