โหราจารย์ อ.รวีโรจน์ หมอดูแม่นๆ ดูดวงเลข7ตัว9ฐาน ดูลายมือ พยากรณ์ไพ่ยิปซี โหรตั้งชื่่อ ตั้งนามสกุล รับสอนดูดวง จบแล้วประกอบอาชีพหมอดูได้เลย ติดต่อโทร.099-9291239

สมพงศ์นาคคู่


                สิทธิการิยะ  เกจิโหราจารย์ท่านว่า หากจะดูว่าหญิงชายคู่ใด จะอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียกัน ผาสุกมั่งมีรายรื่น หรือไม่อย่างไร ท่านให้ดูสมพงศ์นาคคู่ นาคแต่ละตัวแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ หัว กลาง และหาง แต่ละตอนมีแห่งละ 2 จุดรวมตัวหนึ่งมี 6 จุด นาคสองตัวรวมกันได้ 12 จุด อนึ่งเมื่อโยงจุดทั้งสองลงไปใต้ท้องนาคทั้งคู่แล้ว ท่านแบ่งเป็น 4 อย่างเพื่อดูว่าชายหญิงคู่นั้น จะตกโภคทรัพย์อะไรบ้าง กล่าวคือ แยกโภคทรัพย์ ๆ ไว้เป็น ทอง เงิน แกลบ ทราย

                วิธีดู เมื่อจะดูสมพงศ์นาค ชายให้นับเริ่มจากหัวนาค ไปทางหางนาค โดยเริ่มนับปีชวด เป็นปีแรก ไม่ว่าใครจะเกิดปีอะไรเรื่อย ๆ ไปจนถึงปีเกิดที่แท้จริงของตน แล้วจึงกำหนดไว้ในใจให้ดี ว่าตกตรงไหนของนาคตัวโต

                ถ้าเป็นหญิง ให้นับเริ่มจากหางนาคกลับย้อนไปทางหัวนาค ให้เริ่มนับปีชวด เป็นปีแรกเช่นเดียวกัน จนถึงปีเกิดที่แท้จริงของตน แล้วกำหนดไว้ว่าตกตรงไหนของนาคตัวใด ส่วนคำทำนายจะมีดังต่อไปนี้

1.        ชายหญิงตกที่หัวนาคตัวเดียวกัน ท่านให้ทายว่า ดีนักแล ชายหญิงนั้นจะอยู่กินร่วมสุขร่วมทุกข์กันตราบเท่าอายุขัยวัยชรา มีความสุขทั้งกาย สบายทั้งจิตใจยิ่งนักแล

2.        ถ้าชายหญิงที่ตกหัวนาค แต่ต่างตัวกัน ท่านให้ทายว่า แม้จะแต่งงานกันด้วยความรักใคร่อย่างยิ่งมัก จะหย่าร้างกัน หรือจะต้องเป็นหม้ายฝ่ายหนึ่งในไม่ช้าแล

3.        ถ้าชายหญิงตกหางนาคตัวเดียวกัน ท่านให้ทายว่าจะอยู่กินกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ทำมาหาเลี้ยงชีพกันด้วยความรักใคร่ปรองดองกันแม้จะสุขจะทุกข์ก็ไม่ทอดทิ้งกัน

4.        ถ้าชายหญิงตกที่หางแต่ต่างตัวกัน ท่านให้ทราบว่า มักจะหย่าร้างกัน ไม่ดีเลยแล

5.        ถ้าชายหญิงตกกลางตัวนาคตัวเดียวกันท่านให้ทรายว่า ดีจะมีทรัพย์สินเงินทองโภคสมบัติ อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข

6.        ถ้าชายหญิงตกกลางตัวนาคแต่ต่างกัน ท่านให้ทายว่า จะอยู่กินกันไม่ทันก้นหม้อจะดำ จะต้องจากกันแล

7.        ถ้าฝ่ายหนึ่งตกที่หัว อีกฝ่ายหนึ่งตกที่หาง ซึ่งเป็นนาคตัวเดียวกัน ท่านให้ทายว่าเป็นคู่ผัวตัวเมีย ที่ปานกลางแล

8.        ถ้าชายหญิงตกกลางนาคร่วมจุดเดียวกัน ท่านให้ทายว่า คู่นั้นจะรักใคร่สมานสามัคคีกันดีนัก แต่จะลำบากมากกว่าสุขแล

9.        ถ้าชายหญิงฝ่ายหนึ่งตกที่หัว หรือตกที่กลางหรือตกที่หาง หรือร่วมจุดเดียวกัน แห่งใดแห่งหนึ่งดังกล่าว ท่านให้ทายว่า คู่นั้นจะตกทุกข์ได้ยาก เดือดร้อนใจ อยู่ด้วยกันไป

ก็หาความเจริญ    ก้าวหน้าผาสุกไม่ได้แล

10.     อีกนัยหนึ่ง ถ้าชายหญิงไล่เลียงดูแล้ว ปรากฏว่าตกจุดใดก็ตาม แต่เมื่อโยงออกมากลับมาร่วมจุดที่โภคทรัพย์ต่อไป

ก)      ตก เงิน ท่านทายว่าดี

ข)      ตกทอง ท่านทายว่าดีมาก

ค)      ตก แกลบ ท่านทายว่าจะยากจน

ง)       ตก ทราย ท่านทายว่าจะเข็ญใจ

อย่างไรก็ดี ถ้าชายหญิงตกนาคตัวเดียวกัน แต่ชายอยู่หัว หญิงอยู่หางหรือกลางตัว ท่านทายว่

ถ้าชายหญิง ตกนาคตัวเดียวกันแต่ชายอยู่หางหญิงอยู่หัวหรือชายอยู่กลางตัวท่านทายว่าดี

ถ้าชายหญิงตกนาคคนละตัว และอยู่หัวเหมือนกัน ท่านทายว่า มักแก่งแย่งแข่งดีกัน

 มักเอาทิฐิมานะเข้าหากัน อยู่ด้วยกันไม่ยืดแล

                                ถ้าชายหญิงตกนาคตัวเดียวกัน ท่านทายว่า จะพลัดพรากจากกัน หรืออย่าร้างกันโดยเร็วไม่ดีแล

                                ดังนั้น เพื่อความผาสุกราบรื่น พึงไล่เลี้ยงสมพงศ์นาคคู่ดังกล่าวแล้ว นั้นให้ละเอียดถี่ถ้วน จึงจะดีแล

                                อนึ่ง เมื่อไล่เลียงสมพงศ์นาคดูดีแล้ว คือ ชายนับจากหัวไป หญิงนับจากหางมา โดยถือปีชวดเป็นต้น ถ้านับไปแล้วให้ดูว่า เหลืออีกกี่จุดจึงจะหมดหัวหรือหาง ท่าน

ว่าเอาจุดนั้นมาบวกกันทั้งชาย หญิง คุณด้วย 3 หาร ด้วย 7 ให้ทายว่า

                                เศษ 1       ทั้งคู่จะมีทรัพย์สมบัติมาก อยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุข

                                เศษ 2       ฝ่ายชายจะตายก่อน

                                เศษ 3       ฝ่ายหญิงจะตายก่อน

                                เศษ 4       มักเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งคู่

                                เศษ 5 หรือ 6  ดีทุกอย่าง ดีนักแล

                                เศษ 7 หรือ 0 ไม่มีอะไรดีเลย