**

คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า

อิ ติ ปิ โส วิ เส เส อิ อิ เส เส พุทธะ นา เม อิ อิ เม นา พุทธะตัง โส อิ อิ โส ตัง พุทธะ ปิ ติ อิ ฯ

                คาถาบทนี้ ประเสริฐ ท่านว่า เสกน้ำล้างหน้าทุกวัน มีเสน่ห์มหานิยม ป้องกันแคล้วคลาดให้ทุกอย่าง

เวลามีงานมงคลต่าง ๆ ให้เสกคาถานี้ ใส่ด้ายหรือสายสิญจน์ คล้องศีรษะหรือเสกไพลไล่ผีก็ได้ขลังนักแล

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ