"จรรยาบรรณโหร..หมอดูที่ดี"                                                                          
                                                                                                    

                                                                                                 

                                
                      "นามบัตร อ.รวีโรจน์ พยากรณ์ ครูหมอดูสอนโหราศาสตร์ วิชา เลข๗ตัว๙ฐาน ,ไพ่ยิปซี ทาโร่ต์ ,หัตถศาสตร์ ลายมือ"                                                                        

                                  
   
 
 "จรรยาบรรณโหร(หมอดู)" หรือ "มารยาทของโหร(หมอดู)" เป็นสิ่งที่นักพยากรณ์หรือโหรศึกษาและยึดถือเป็นข้อปฏิบัติ

ใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

อาทิ มีกลอนสอนใจแต่ครั้งโบราณว่า......


        "ทายสามีภรรยาให้ราคี ทายชีวิตวิบัติตัดชันษา

     ทายคุณโทษทารกทาริกา เรียนโหราครูห้ามการทำนาย"

ส่วนมารยาทของโหรที่ยึดถือกันว่าควรนำมาปฏิบัติมีดังนี้

1.พึงรักษาความลับของผู้มาดูเสมอด้วยความลับของตน

2.แม้จะเป็นเรื่องจริง ก็ไม่ควรใช้คำทำนายอันเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนขวัญของผู้มาดูอย่างร้ายแรง

3.อย่าใช้ภาษาคำทำนายเป็นเชิงบริภาษผู้ดู หรือใช้คำหยาบคาย ทำให้ผู้ดูมีความละอายในท่ามกลางชุมนุมชน

4.เมื่อดูร้ายก็พึงจะชี้ช่องทางที่จะแก้ไว้ด้วยเสมอ และไม่ควรรับหน้าที่สะเดาะเคราะห์ โดยเห็นแก่ลาภสักการะ เว้นแต่เจ้าตัวขอร้องก็แนะนำให้ไป

5.อย่าพูดจาข่มขู่หรือข่มขี่ดูถูก สบประมาทโหรที่มีความรู้อ่อนกว่าหรือผู้ที่แก่กว่า

6.การดูหมิ่นเหยียดหยามครูบาอาจารย์ของคนอื่น เท่ากับตนเองบริภาษอาจารย์ตนเอง

7.ถ้ามีโอกาสควรจะช่วยยกย่องคุณงามความดีของโหรผู้อื่นเสมอ เพื่อแสดงว่าเป็นคนน้ำใจกว้างขวาง

8.พึงประพฤติตนให้สมเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน มีนิสัยสุจริตยุติธรรม มีความประพฤติเรียบร้อยเสมอต้นเสมอปลาย

9.แขกผู้มาดูนั้นให้ถือว่าเป็นแขกพิเศษ พึงจักต้อนรับด้วยอาการกระปรี้กระเปร่า โอภาปราศรัยด้วยความไมตรีเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ใด

10.พึงรักษาร่างกายและแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย ไม่เป็นที่รังเกียจแห่งสังคม และระวังกิริยาวาจาให้ดี

11.ไม่พึงแย่งอาชีพซึ่งกันและกัน ถือว่าเสียมารยาทอย่างแรง

12.ไม่ควรไปดูในสถานที่ต่ำช้า อันเป็นทางให้ผู้อื่นเหยียดหยามเกียรติของหมู่โหร

13.พึงรักษาความเที่ยงธรรมในการดู ปราศจากอคติลำเอียงใดๆ อย่าเชื่อข่าว อย่ามีอุปาทาน จงใช้หลักวิชาทำนายเท่านั้น

14.พึงใช้ความพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน ไม่หยาบสะเพร่า

15.ต้องใช้เสรีภาพในการทำนายเต็มที่ ดีก็บอกว่าดี ร้ายก็บอกว่าร้าย ไม่ยกย่อง โดยใช้คำพูดให้เหมาะสม อย่าให้บาดหูและกระทบกระเทือนใจ

16.ถ้าเห็นตนว่า ตนยังไม่พร้อมที่จะทำนาย เพราะอารมณ์ยังไม่ดีหรือยังไม่มีความรู้พอ หรือวิจารณ์ยังไม่ละเอียด ก็อย่าทำนาย

17.อย่าแสดงตนเป็นคนเห็นแก่ลาภเกินไป คนที่มาขอให้ดู แม้จะไม่มีค่าคำนับครู ก็พึงทำนายโดยเต็มใจ

18.ไม่ควรจะไปทำนายการบ้านการเมืองให้เป็นการยุ่งยาก เพราะถูกผิดก็ไม่สู้จะได้ผลอะไรแก่ตน

19.ไม่ควรสนับสนุนผู้ที่มาดูให้กระทำการที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม อาทิ หนุนให้ฉ้อราษฎร์บังหลวง ลักขโมย ปล้นสะดม

20.ในเวลาผู้มาดูที่ทุกข์ร้อนสาหัส คำทำนายใดที่จะเป็นเครื่องช่วยปลอบโยนให้คลายทุกข์ ให้มีกำลังใจก็ควรใช้คำทำนายนั้น

    แม้จะเพี้ยนจากคำตรงไปบ้างนิดหน่อยก็ยอมให้

21.ผู้ที่มีเคราะห์ดีกลับทายเป็นร้ายโดยจงใจ หรือเคราะห์น้อยก็บอกเป็นมาก เพื่อหวังสินจ้างรางวัลอย่างอื่นใด

    ไม่ควรประพฤติเป็นอันขาด
 จะฉิบหายแก่ตนและครอบครัวตนตลอดชาติ

22.พึงถ่อมตนว่า เป็นผู้รู้น้อยเสมอ

23.โหรมีความรู้แจ้งเห็นจริงเฉพาะอย่าง ไม่ใช่ตรัสรู้ทุกอย่าง ฉะนั้นสิ่งใดตนรู้ก็บอกว่ารู้ ที่ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้

24.ไม่ควรดึงดันทิฐิมานะ เอาแต่ความเห็นของตนเป็นใหญ่

25.ควรรักหมู่รักคณะ มีสามัคคีธรรมต่อกันสม่ำเสมอ

26.รายได้อันพึงมีพึงได้จากการพยากรณ์ควรแบ่งปันไปทำบุญกุศลบ้างตามสมควร เพื่อสร้างบุญบารมีมีพลังจิตที่เข้มแข็ง                                                                                                                    

                                       "อาจารย์รวีโรจน์ วงศ์เสาร์"    

                        ดูดวงแม่นๆทางโทรศัพท์ ดูดวงคุยสด ทร.088-555-9771 

                      ดูดวงทางอีเมล์ Email : meemodo@gmail.com

                        ดูดวงไลน์ : meemodo    

                     เฟสบุค : 

 รวีโรจน์  พยากรณ์ 

                    

รับตั้งชื่อและนามสกุลมงคล   , ให้ฤกษ์คลอด ฤกษ์วิวาห์ ฤกษ์ออกรถยนต์ฯลฯ 
                                                                                     


                                                                               
                                                                                                                              

  Design by  Meemodo.com