โหราจารย์ อ.รวีโรจน์ หมอดูแม่นๆ ดูดวงเลข7ตัว9ฐาน ดูลายมือ พยากรณ์ไพ่ยิปซี โหรตั้งชื่่อ ตั้งนามสกุล รับสอนดูดวง จบแล้วประกอบอาชีพหมอดูได้เลย ติดต่อโทร.099-9291239

 วันลอย ฟู จม

                 สิทธิการิยะ ถ้าจะทำการมงคลหรือเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่าง ๆ ท่านให้เลือกวัยลอยและฟู

                 ถ้าจะเดินทางไปทำมาค้าขาย ไม่ว่าทางบกทางน้ำหรือติดต่อธุรกิจใด ๆ (ท่านให้เลือกวันลอยเท่านั้น สำหรับวันจมนั้น ท่านมิให้เลือกถือเอาเลย เพราะมิดีแล (วัน หมายถึง วันทั้ง 7 ในรอบสัปดาห์เท่านั้น)

 วันลอย

           เดือน 5    วัน           1 (อาทิตย์)        เป็นวันลอย

เดือน 6    “              2 (จันทร์)                “

เดือน 7    “              3 (อังคาร)                “

เดือน 8    “              4 (พุธ)                     “

เดือน 9    “              5 (พฤหัสบดี)             “

เดือน 10  “              6 (ศุกร์)                    “

เดือน 11  “              7 (เสาร์)                    “

เดือน 12  “              1 -                            “

เดือน 1    “              2 -                            “

เดือน 2    “              3 -                            “

เดือน 3    “              4 -                            “

เดือน 4    “              5 -                            “

 วันฟู

           เดือน 5    วัน           3 (อังคาร)        เป็นวันฟู

เดือน 6    “              4 (พุธ)                 “

เดือน 7    “              5 (พฤหัสบดี)         “

เดือน 8    “              6 (ศุกร์)                “

เดือน 9    “              7 (เสาร์)                “

เดือน 10  “              1 (อาทิตย์)             “

เดือน 11  “              2 (จันทร์)               “

เดือน 12  “              3 -                        “

เดือน 1    “              4 -                        “

เดือน 2    “              5 -                        “

เดือน 3    “              6 -                        “

เดือน 4    “              7 -                        “

 วันจม

           เดือน 5    วัน           5 (พฤหัสบดี)        เป็นวันจม

เดือน 6    “              6 (ศุกร์)                   “

เดือน 7    “              7 (เสาร์)                   “

เดือน 8    “              1 (อาทิตย์)               “

เดือน 9    “              2 (จันทร์)                  “

เดือน 10  “              3 (อังคาร)                 “

เดือน 11  “              4 (พุธ)                     “

เดือน 12  “              5 -                           “

เดือน 1    “              6 -                           “

เดือน 2    “              7 -                            “

เดือน 3    “              1 -                            “

เดือน 4    “              2 -                            "