**คนระลึกชาติได้


ชาติก่อน..ชื่อจันดี  ชาตินี้..ชื่อเดชฤทธิ์ เด็กหนุ่มที่เล่าถึงนรก สวรรค์ การเกิดใหม่ฯ 

  
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


    

หมอดูแม่นๆ