**

กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร-หลวงพ่อจรัญ
 

หลวงพ่อจรัญ  ละสังขาร

“หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม” เป็นพระภิกษุชาวไทย ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศจากการเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์และพระวิปัสสนาจารย์ เน้นแนวทางการสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรม 


ขอขอบคุณ...ไทยรัฐทีวี  , youtube


 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ