funny thai monks สนทนาธรรมอ.สมปอง อ.ราชันย์ ฟังแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นักครับ
**

สนทนาธรรม ชมแล้วยิ้มสุขใจ


 

 

 

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ