โหราจารย์ อ.รวีโรจน์ หมอดูแม่นๆ ดูดวงเลข7ตัว9ฐาน ดูลายมือ พยากรณ์ไพ่ยิปซี โหรตั้งชื่่อ ตั้งนามสกุล รับสอนดูดวง จบแล้วประกอบอาชีพหมอดูได้เลย ติดต่อโทร.099-9291239


ดูดวงรายปี
  

                ท่านให้ตั้งอายุโหรลง เอา 108 คูณ เอา 9 หาร เศษนี้อยู่บนเอาผลลัพธ์นั้นตั้ง เอา 9 หารอีก

เศษเท่าใด เศษนั้นอยู่ล่าง ทายตามตำราที่กล่าวนี้

                เศษ 0, 1   ชื่อมรณะโชค จะมีผู้โจนนาว่ากล่าวของหาย จงระมัดระวังให้มาก เดือน 5-6-7 จะเป็นทุกข์เพราะญาติพี่น้องของตน เดือน 8-9-10 จะพลัดที่อยู่ที่กิน จะเสียของรัก เดือน 11-12-1 จะเจ็บไข้ปวดหัวเจ็บทอง ลำบากแล เดือน 2-3-4 จงระวังตัว จะผิดพี่น้องและเพื่อนบ้าน หรือจะเป็นปากเสียงกับท่านผู้ใหญ่ และท่านผู้ใหญ่จะให้โทษ

                เศษ 0, 2 ชื่อ เทวีโชค ให้เกรงผู้เฒ่าผู้แก่จะคิดร้าย เดือน 5-6-7 จะได้ลาภเพราะผู้หญิง เดือน 8-9-10 ผู้ใหญ่จะให้โทษ แต่จะมีผู้ทัดทานเสีย เดือน 11-12-1 พี่น้องและญาติจะมาแต่เมืองไกล และจะได้ลาภสิ่งของ เดือน 2-3-4 จะได้ลาภของขาวเหลือง

                เศษ 0,3 ชื่อ ราชาโชค จะได้ใหม่จะเสียเก่า ให้เกรงเลือดจะตกยางจะออก มิดังนั้นลูกเมียจะจากกัน เดือน 5-6-7 ให้เกรงอย่ากล้า เดือน 8-9-10 แม้นจะได้ใหม่มักจะเสียเก่า เดือน 11-12 -1 จะได้ลาภสัตว์ 4 เท่า เดือน 2-3-4 ให้เกรงพยาธิจะเบียดเบียน                         

 เศษ0,4  ชื่อ  เศรษฐีโชค ให้เกรงชายดำแดง หญิงขาวเหลืองจะเป็นใจกันคุ้มโทษ ถ้ามิดังนั้นจะเจ็บป่วย  เดือน 5-6-7  จะมีลาภอันเป็นสอง เดือน 8-91-10   จะมีความผิดกับเพื่อนบ้าน  เดือน 11-12-1  จะได้ลาภสัตว์ 4 เท้า 2 เท้าอันพึงใจ  เดือน 2-3-4  จะเจ็บป่วย และจะเสียของที่ชอบ

                เศษ0,5  ชื่อ ราชาโชค ได้เมื่อพระกุสราช ได้นางประภาวดี เป็นมเหสี   เดือน 5-6-7  จะได้ลาภเพราะท่านผู้อื่นจะให้แก่ตน เดือน 8-9-10จะได้ลาภ    เดือน 11-12-1   เดือน 2-3-4  จะได้ลาภผ้าผ่อนจะได้จากผู้มีศีลและมิตรสหายของเรา

                เศษ0,6  ชื่อ สุกะขันธโชค มีลาภ ได้ของใหม่มักจะเสียของเก่า ยากภายหลัง จะทำการสิ่งใด มักมีสุขบ้าง ทุกข์บ้าง จะมีลาภเล็กน้อย เดือน 5-6-7     เดือน 11-12-1 จะผิดพ่อแม่ครูอาจารย์ มิฉะนั้นป่วยมือเท้า   เดือน 2-3-4  ผู้ใหญ่จะให้ลาภแต่ท่านจะเสียตน

                เศษ0,7  ชื่อ อุดมโชค ที่รักจะเอาใจออกห่าง ข้าเก่าจะให้โทษ  เดือน 5-6-7 ถ้าอยู่บ้านจะได้ของต่างเมือง   เดือน 8-9-10  ไปต่างเมืองจะได้ลาภ   เดือน 11-12-1  จะได้ชื่อเสียงตามปรารถนา  เดือน 2-3-4  ผู้ใหญ่จะให้ลาภ แต่ท่านจะเสียคน

                เศษ0,8  ชื่อชัยโชค พี่น้องจะเป็นศัตรูกันเพราะสัตว์ 4 เท้า 2 เท้า มีลูกเมียมักจะพลัดที่อยู่ที่กิน  เดือน 5-6-7 จะมีชัยชนะศัตรู ถ้าจะไปที่แห่งใดใด ๆ ก็ดี หาอันตรามิได้  เดือน 8-9-10  จะป่วยมือเท้าสักหน่อย และให้ระมัดระวังตัวจะเป็นความ   เดือน 11-12-1  ท่านผู้ใหญ่จะให้เครื่องสักการะ สมณะจะให้ลาภอันพึงใจ เดือน 2-3-4  ญาติจะให้สิ่งสินหรือสัตว์ 4 เท้า 2 เท้า หรือลาภของขาวเหลือง

                เศษ 0,0 ชื่อ ทรัพย์โชค ดีมีลาภ  เดือน 5-6-7 จะได้มรดกแห่งชาติ   เดือน 8-9-10 ท่านผู้ใหญ่จะรักษา ให้เกรงคนที่รักจะทำโทษ    เดือน 11-12-1  จะเจ็บไข้ ให้เกรงอย่าให้คนอาศัยเรือน เดือน 2-3-4  ให้ระวังจะมีภัยให้เกรงจะต้องมีปากเสียงกันและจะได้ผ้าผ่อน ข้าวของเงินทองและสัตว์ 4 เท้า 2 เท้าแล