โหราจารย์ อ.รวีโรจน์ หมอดูแม่นๆ ดูดวงเลข7ตัว9ฐาน ดูลายมือ พยากรณ์ไพ่ยิปซี โหรตั้งชื่่อ ตั้งนามสกุล รับสอนดูดวง จบแล้วประกอบอาชีพหมอดูได้เลย ติดต่อโทร.099-9291239

ดูโชคตามรายเดือน ว่าดีหรือร้าย

 

                ท่านให้ตั้งอายุโหรา (คือนับอายุลดเสียปีหนึ่ง) ลงแล้วเอา 18 คูณ 9 หาร ถ้าเศษ คูณให้ตั้งไว้ แล้วเอาผลลัพธ์ขึ้นมาตั้ง เอา 9 หาร

 

                ถ้าได้เศษ   เดือน   5 ถึง เดือน  7  จะได้ลาภ แล้วจะมีทุกข์โศก เพราะญาติ  เดือน 8 ถึง เดือน 10  จะพลัดพรากจากที่อยู่ที่กิน  เดือน 11 ถึงเดือน  1 จะเจ็บไข้ปวดหัวปวดท้อง เพราะต้องคุณเขาทำมา   เดือน 2  ถึง เดือน  4 จะเป็นปากเสียงกับเพื่อนญาติพี่น้องและท่านผู้ใหญ่

 

                ถ้าได้เศษ   เดือน   5 ถึง เดือน  7  จะได้ลาภเพราะผู้หญิง ถ้ามิดังนั้น จะมีญาตินำเอามาให้  เดือน 8 ถึง เดือน 10   เดือน 11 ถึงเดือน  1   เดือน 2  ถึง เดือน  4

 

                ถ้าได้เศษ   เดือน   5 ถึง เดือน  7   เดือน 8 ถึง เดือน 10 ให้ระวังตัวจงหนัก เขาจะใส่โทษเพราะคนอื่น มาสมทบกับคนในเรือน   เดือน 11 ถึงเดือน  1   จะมีผู้เอาข้าวของมาให้ จะว่าเป็นพี่น้องกันก็ได้ แต่ว่าได้เท่าใดเสียเท่านั้น เดือน 2  ถึง เดือน  4 มีผู้นำเอาข้าวของมาให้ แต่มักจะมีศัตรูขัดเสีย

 

                ถ้าได้เศษ   เดือน   5 ถึง เดือน  7   จะเสียของในเรือน ลูกเมียข้าคนจะหนีไป  เดือน 8 ถึง เดือน 10 หาได้เท่าใดเสียเท่านั้น   เดือน 11 ถึงเดือน  1 อยู่ด้วยท่าน ๆ จะให้โทษต่าง ๆ และจะเสียทรัพย์เงินทอง   เดือน 2  ถึง เดือน  4 จะได้ของขาวเหลืองดีนัก

 

                ถ้าได้เศษ   เดือน   5 ถึง เดือน  7  ถ้าไปจากที่อยู่ จะได้ลาภอันพึงใจ  เดือน 8 ถึง เดือน 10   อยู่กับที่ จะเกิดความด้วยเพื่อนบ้าน เดือน 11 ถึงเดือน  1  จะได้ลาภคือสัตว์ 4 เท้า 2 เท้า  เดือน 2  ถึง เดือน  4 จะมีสุขสวัสดีมีชัย

 

                ถ้าได้เศษ   เดือน   5 ถึง เดือน  7  จะได้ลาภเพราะผู้อื่นนำมาให้  เดือน 8 ถึง เดือน 10  จะได้ลาภสิ่งของ เพราะผู้เฒ่าแก่  เดือน 11 ถึงเดือน  1จะมีผู้ให้ข้าวของแก่ตน คนที่ผิดกันจะกลับมาเป็นมิตร    เดือน 2  ถึง เดือน  4 จะได้ผ้าผ่อนเพราะท่านผู้มีศีล

 

                ถ้าได้เศษ   เดือน   5 ถึง เดือน  7  จะมีคนต่างเมืองนำเอาลาภอันชอบใจมากให้  เดือน 8 ถึง เดือน 10  จะเป็นเหตุ คือคนในเรือนจะหนีไป  เดือน 11 ถึงเดือน  1  จะมีความผิด เพราะท่านผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ อนึ่งจะเจ็บหัวปวดท้องและจะเจ็บตีนเจ็บมือ ทั้งเลือดจะตกยางจะออก  เดือน 2  ถึง เดือน  4 จะได้ลาภคือสัตว์ 4 เท้า 2 เท้า และลูกเมียอันชอบใจ

 

                ถ้าได้เศษ   เดือน   5 ถึง เดือน  7 จะได้ลาภอันดี และมีชื่อเสียงปรากฏ ถ้าทำราชการจะได้เลื่อนยศตามสมควร   เดือน 8 ถึง เดือน 10 จะได้ลาภอันดี และจะมีสวัสดีมีชัย    เดือน 11 ถึงเดือน  1  ท่านผู้ใหญ่ที่อยู่จะให้ลาภอันดี  เดือน 2  ถึง เดือน  4 จะได้ข้าทาสมาเลี้ยงรักษา

 

                ถ้าได้เศษ   เดือน   5 ถึง เดือน  7  จะมีความสุขหาทุกข์มิได้  เดือน 8 ถึง เดือน 10  จะเจ็บมือเจ็บเท้าเพราะขวากหนาม ให้เร่งประหยัด  เดือน 11 ถึงเดือน  1   เดือนจะได้ลาภอันชอบใจ อันขุนนางและสมณะชีพราหมณ์นำมาให้  2  ถึง เดือน  4 ไปจากที่จะได้ลาภอันดี ถ้าอยู่กับที่จะมีความผิดกับเพื่อนบ้าน

 

                ถ้าได้เศษ   เดือน   5 ถึง เดือน  7  จะได้ลาภอันชอบใจ แต่ต้องระวังจะได้ทุกข์ต่อภายหลัง  เดือน 8 ถึง เดือน 10 ให้ประหยัดตนจงดี จะเกิดถ้อยความต่าง ๆ   เดือน 11 ถึงเดือน  1  จะมีคนนำเอาโทษมาให้แก่ตน แต่ไม่สู้เป็นไร ภายหลังจะมีลาภ  เดือน 2  ถึง เดือน  4 จะเกิดไฟไหม้เรือนภายหลังจะได้แก้วแหวนเงินทอง

 

                ถ้าได้เศษ   เดือน   5 ถึง เดือน  7 ให้ประหยัดจงดี จะมีทุกข์ภัยไข้เจ็บ และจะเสียของรัก   เดือน 8 ถึง เดือน 10  จะได้ข้าวของแล้วจะกลับเสีย  เดือน 11 ถึงเดือน  1  ไปหาท่าน ๆ จะใส่โทษแก่ตน ๆ จะเสียทรัพย์สินเงินทอง  เดือน 2  ถึง เดือน  4 จะเสียทรัพย์ข้าวของและภายหลังจะเจ็บไข้ถึงที่ฆาตครั้งหนึ่ง