**
  

                    

 คลิปวีดีโอธรรม              


BUDDHA SAMSARA The Buddha Way Namo Amituofo - Pure Land  (1 Mala - 108 Repetitions)
เพลงพระพุทธเจ้า  ชุมนุมเทวดา พระคาถาพาหุง
Jinapanjara Gatha  พระคาถาชินบัญชร เพลง วิสาขบูชา Vesak Day  (Sub. 中文 Eng) Namo Amituofo
มงคลจักรวาลฯ สวดมนต์ทำวัตรเช้า นะโม ตัสสะ
สมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสี 10/10 พระคาถาชินบัญชร Monk Life ชีวิตสมณะ (English)
ประวัติ..หลวงพ่อโต  คาถาชินบัญชร วันเข้าพรรษา
guanyin Thousand-Hand Guan Yin
พระโพธิสัตว์กวนอิม เจ้าแม่กวนอิมพันมือ  มหาการุณาสูตร..ไทย 
พระมหาสมปอง "พระคุณแม่" ที่ Enconcept
พระมหาสมปอง..แม่ สมาธิ..สู่นิพพาน คาถาพาหุง
ครูบัวไข ระลึกชาติได้ หมู่ข้านระลึกชาติได้ ตายแล้วฟื้น เล่าเรื่องนรก 


มีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ


หมอดูแม่นๆ