โหราจารย์ อ.รวีโรจน์ หมอดูแม่นๆ ดูดวงเลข7ตัว9ฐาน ดูลายมือ พยากรณ์ไพ่ยิปซี โหรตั้งชื่่อ ตั้งนามสกุล รับสอนดูดวง จบแล้วประกอบอาชีพหมอดูได้เลย ติดต่อโทร.099-9291239

                    มงคลของชีวิต                     

สิทธิการิยะ ถ้าต้องการสิริมงคล ชาย – หญิง พึงเลือกวันนุ่งผ้า ตัดผ้าใหม่ สระหัว ตัดเล็บ ตัดผม ทาน้ำมัน ดังนี้เถิด

 นุ่งผ้าใหม่

                 นุ่งผ้าวัน  อาทิตย์                    ชนะศัตรู

                “              จันทร์                    ท่านรักมาก

                “              อังคาร                   มีทุกข์มาก

                “              พุธ                       มีสุขมาก

                “              พฤหัสบดี               เป็นสวัสดีมาก

                “              ศุกร์                      มีทรัพย์มาก

                “              เสาร์                     จะโศกเศร้าเกิดโรครำคาญแล

 สระหัวใหม่

        สระผมวัน            อาทิตย์                  อายุยืน

                “              จันทร์                    มีลาภ

                “              อังคาร                   ชนะศัตรู

                “              พุธ                       จะเป็นความ

                “              พฤหัสบดี               เทวดารักษา

                “              ศุกร์                      อยู่เย็นเป็นสุข

                “              เสาร์                     สรรพประสิทธิ์ แล

 ตัดผมใหม่

         ตัดผมวัน            อาทิตย์                อายุยืน

                “              จันทร์                  จะมีลาภ

                “              อังคาร                 ศัตรูจะทำร้าย ใส่โทษ

                “              พุธ                      จะเกิดทะเลาะวิวาท

                “              พฤหัสบดี              เทวดารักษา

                “              ศุกร์                     จะมีลาภ

                “              เสาร์                    สรรพประสิทธิ์ แล

 ตัดเล็บ

         ตัดเล็บ               อาทิตย์                    มีศัตรู

                “              จันทร์                      มีลาภ

                “              อังคาร                     ทรัพย์หาย

                “              พุธ                         เจริญสวัสดี

                “              พฤหัสบดี                   มีทุกข์

                “              ศุกร์                         มีโภคทรัพย์

                “              เสาร์                        เจ็บป่วย

 ทาน้ำมัน

         ทาน้ำมัน             อาทิตย์                  จะเสียโฉม

                “              จันทร์                     เจริญรูปงาม

                “              อังคาร                    พลัดพรากจากที่อยู่

                “              พุธ                        มีสิริสวัสดี

                “              พฤหัสบดี                จะมีโชค

                “              ศุกร์                      จะเสียทรัพย์

                “              เสาร์                      สรรประสิทธิ แล