โหราจารย์ อ.รวีโรจน์ หมอดูแม่นๆ ดูดวงเลข7ตัว9ฐาน ดูลายมือ พยากรณ์ไพ่ยิปซี โหรตั้งชื่่อ ตั้งนามสกุล รับสอนดูดวง จบแล้วประกอบอาชีพหมอดูได้เลย ติดต่อโทร.099-9291239

ปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณบ้าน

                สิทธิการิยะ ผู้ใดจะสร้างบ้านใหอยู่เย็นเป็นสุขสำราญ ให้เป็นมงคล ท่านให้ปลูกต้นไม้ไว้ จึงอยู่เป็นสุขสำราญดี

                ทิศบูรพา ท่านให้ปลูกไม้ไผ่และต้นกุ่มต้นมะพร้าว ไข้ร้ายมิพบพาน อยู่เป็นสุขแล

                ทิศอาคเนย์ ให้ปลูกตนสารภีและต้นยอ กันจัญไร

                ทิศทักษิณ  ท่านให้ปลูกต้นมะม่วงและต้นมะพลับ

                ทิศหรดี  ให้ปลูกพิกุล ขนุน ราชพฤกษ์ และสะเดา กันโทษ

                ทิศปัจจิม ปลูกต้นมะขามและมะยม กันถ้อยความและผีพลาย

                ทิศพายัพ  ปลูกต้นมะกรูด

                ทิศอุดร ปลูกตนพุทรา และหัวว่าน กันอาคมและมนต์คุณ

                ทิศอีสาน  ปลูกตนทุเรียน และขุดบ่อคงไว้

                ถ้าผู้ใดทำได้ดังนี้ คนจะเกรงขาม ทรัพย์สินจะมาตาม อยู่เป็นสุขสำราญแล

                ต้นไม้ท่านห้ามมิให้นำมาปลูกไว้ภายในบริเวณบ้าน ได้แก่

1.        ต้นโพธิ์ เพราะเป็นต้นไม้ประจำวัดวาอารามเท่านั้น

2.        ตนไทร  เพราะเป็นต้นไม้ใหญ่เกินไป

3.        ต้นตะเคียน เพราะเป็นต้นไม้มีผีนางไม้สิงสู่

4.        ต้นยาง  เพราะเป็นต้นไม้โบราณนิยมเอามาทำหีบศพ

5.        ต้นดอกทอง เพราะเป็นลาง จะทำให้คนภายในบ้านผิดประเวณีกันเอง

ทั้งนี้ ท่านให้พิจารณาดูด้วยว่า ต้นไม้ ดอกไม้ใด มีชื่อเรียกไม่เป็นมงคล ก็ห้ามนำมาปลูกภายในบริเวณบ้าน เช่น ต้นโศก ต้นระกำ ต้นหวาย กอไผ่ลวก เป็นต้น