**
  

                        


   บทความธรรมะและบทความน่ารู้ฯ..                           
            

ศีล5 ศีล8
ศีล 227 การอนุโมทนาบุญ
ศีล10 กำเนิดพระพุทธรูป
กำเนิดพระโพธิสัตว์กวนอิม รักแท้ ของแม่เรา
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน ท่านว.วชิระสอนความรัก
เจ้ากรรมนายเวร วิธีแก้ดวงตก
กำเนิดพระพุทธเจ้า ลดกรรม 45ข้อ
เหตุผลที่เราควรรักแม่ มากกว่าแฟน ความสุข ๒ ชั้น (ธรรมะเดลิเวอรี่) 
ธรรมะ..กฎธรรมชาติ เกิดมาทำไม
พ่อแม่ก็แก่เฒ่า คำสอนท่านพุทธทาส 


มีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ


หมอดูแม่นๆ