นิทานธรรม ตอนสูตรการเรียนเก่ง คุณค่าของการอ่าน อย่าเชื่อที่เห็น ผู้รู้ที่แท้จริง ท่านว.วชิรเมธี
**

นิทานธรรมโดย ท่านว.วชิรเมธี


 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ