**

นิทานธรรมโดย ท่านว.วชิรเมธี


 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ