**

แนวทางฝึกสมาธิ พระอจ.ชยสาโร : (Samati palungjit)


 

 

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ