**

คาถาร่ำรวย

ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ นะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง
อะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ
 
 

ใช้ภาวนากับน้ำแล้วนำเอามาพรมให้ทั่วร้าน
 หรือบ้านจะนำทาซึ่งเงินทองไม่ขาดสาย
 

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ