**
 
 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วิธีนั่งสมาธิไปดูนรก สวรรค์ประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโยการทำสมาธิในชีวิตประจำวัน-หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ปรากฎการณ์ในขณะทำสมาธิ 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


    

หมอดูแม่นๆ