**
 
ประวัติหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ

อมตะเถราจารย์  แห่งเมืองโพทะเล

วัดบางคลาน  อ.โพทะเล จ.พิจิตร


ขอบคุณที่มา...https://www.youtube.com/watch?v=Oxt_Bn92L5E 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


    

หมอดูแม่นๆ