**

การปฎิบัติเริ่มต้นจนถึงเข้าพระนิพพาน หลวงตามหาบัว

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ