**

คาถาอัญเชิญพระเครื่อง

พุทธัง อาราธนานัง  ธัมมัง อารธนานัง  สังฆัง อาราธนานัง 

นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ มะอะอุ 

 
ใช้สวดภาวนาพระก่อนออกจากบ้าน
พระจะช่วยคุ้มครองและเป็นสิริมงคลกับตัวเอง
 

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ