">


 


ฟังเพลงที่คิดถึง   

 

            เพลงเปรต (สัมภเวสี) - พร จันทพร 


รำไพ  แสงทอง

 

https://www.youtube.com/watch?v=uJGRzvMgQT8&ab_
channel=%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%
E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99STUDIO 

 

   
       

       

   


มีหมอดู

 

หมอดู แม่นๆ