พญานาคที่กาฬสินธุ์,บั้งไฟ พญานาค,รอยพญานาค, พญานาคเป็นราชาแห่งงูมีมาแต่สมัยพุทธกาล
**

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ