พญานาค-แม่ชี สัญญาจากบาดาล วันที่ 27 มกราคม 2554 เรื่องจริงผ่านจอ payanak2010
**

พญานาค-แม่ชี สัญญาจากบาดาล


 

 

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ