โหราจารย์ อ.รวีโรจน์ หมอดูแม่นๆ ดูดวงเลข7ตัว9ฐาน ดูลายมือ พยากรณ์ไพ่ยิปซี โหรตั้งชื่่อ ตั้งนามสกุล รับสอนดูดวง จบแล้วประกอบอาชีพหมอดูได้เลย ติดต่อโทร.099-9291239

ตำรา โอเรกุรัม

 

                ตำราโอเรกุรัม  เป็นตำราที่แม่นยำตำราหนึ่ง ซึ่งได้ใช้กันแพร่หลายเป็นอันมาก ได้ทราบว่า เดิมนั้นเป็นตำราของชาว “ยิปซี” แล้วถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษนิยมกันมาก ส่วนภาษาไทยก็นิยมกันมากครั้งหนึ่ง บัดนี้ต้นฉบับนั้นหายากเต็มทีแล้ว ข้าพเจ้าได้พยายามเสาะหาตำราโอเรกุรัมนี้มาเป็นเวลานาน ในการพิมพ์ครั้งได้นำตำราโอเรกุรัมนี้สอบจนถูกต้องบริบูรณ์ดียิ่งกว่าพิมพ์ครั้งก่อน จึงหวังว่า ตำราโอเรกุรัมนี้ จะเป็นฉบับที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง ในตำราพรหมชาติฉบับสมบูรณ์นี้

 

                ตำรานี้ เป็นตำราที่ช่วยแก้ไขความข้องใจต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงคิดรวบรวมและเรียบเรียงพิมพ์ขึ้น เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อไปตลอดกาลนาน

 

    วิธีดู โอเรกุรัม

 

                ก่อนที่จะดูตำรานี้ ให้ดูคำถามทั้ง 32 ข้อ นั้นเสียก่อน ว่าท่านจะถามในข้อใด ถ้าจะถามข้อใดแล้ว จงจำหมายเลขข้อนั้นไว้ แล้วตั้งใจระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพนับถือ ให้ช่วยลดบันดาลความแม่นยำ แล้วจงขีดลงในกระดาษพร้อมทั้งอธิฐานในใจ ขีดลงให้ได้ 5 แถว ดังนี้

 

                เมื่อขีดลงแล้ว ให้กาออกเป็นคู่ ๆ

    ถ้าเป็นคู่ ให้ใส่เครื่องหมาย 0 (ศูนย์) ไว้ ถ้าเป็นคี่ให้ใส่เครื่องหมาย

                X (คูณ) ไว้ แล้วให้ตรวจดูที่เครื่องหมาย ในตารางที่ทายว่าตรงกับ

                ข้อใด เมื่อพบตรงกับอักษรตัวใด แล้วโปรดพลิกดูคำทำนายใน

                เครื่องหมายนั้น ๆ ตามตัวอักษรนั้น ๆ ท่านก็จะทราบคำตอบของท่านได้ทันที

 

คำถาม โอเรกุรัม 32 ข้อ

 

1.        สิ่งที่คิดไว้เดี๋ยวนี้ จะได้ตามปรารถนาหรือไม่

2.        ที่คิดว่าจะทำนั้น ควรจะคิดต่อไปหรือไม่

3.        ในขณะนี้จะมีเคราะห์ดี ร้ายประการใด

4.        คนนั้น ควรจะคบหรือไม่

5.        สิ่งนี้เป็นลางให้แก่ข้าพเจ้าอย่างไร

6.        คนที่กำลังรักอยู่นี้ จะได้สมดังความปรารถนาหรือไม่

7.        คนรักที่ข้าพเจ้าหวังอยู่นั้น จะเป็นการดีหรือไม่

8.        ฝันของข้าพเจ้า แปลว่าอย่างไร

9.        คนชนิดใด ที่ควรคบ และไม่ควรคบ

10.     การเดินทางไกล จะเป็นการสะดวกหรือขัดข้องประการใด

11.     ทางไกลที่ข้าพเจ้าจะมุ่งไปนี้ จะก่ออุปสรรค หรือเป็นปกติอย่างไร

12.     หญิง สามีของข้าพเจ้า จะเกิดบาดหมางในข้าพเจ้า หรือเป็นปกติอย่างไร

13.     ในอนาคต ข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไร

14.     เพื่อนที่รัก จะคิดประการใด ต่อข้าพเจ้า

15.     คนที่พลัดกันไป จะได้กลับมาพบกันอีกหรือไม่

16.     คนที่จากไปนั้น จะเป็นอย่างไร

17.     ของที่หาย จะได้คืนหรือไม่

18.     สมควรจะร่วมการค้าขายกับเขาหรือไม่

19.     จะลงทุนค้าขายในคราวนี้ จะเป็นการสมควรหรือไม่ ประการใด

20.     คนที่ร่วมคิด กับข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้ จะซื่อตรงตลอดไปหรือไม่

21.     ควรรับคน ๆ นี้ไว้ในบ้านหรือไม่

22.     คนที่มายืมของ ข้าพเจ้าควรจะให้เขายืมหรือไม่

23.     ของที่เขายืมไปนั้นจะได้คืนหรือไม่

24.     ข้าพเจ้าจะพึ่งเขาได้ตลอดไปหรือไม่

25.     บุตรของข้าพเจ้า จะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าได้หรือไม่

26.     ข้าพเจ้าควรเชื่อข่าวนี้ เป็นความจริงได้หรือไม่

27.     ลาภจะมีแก่ข้าพเจ้าโดยทางใดบ้างหรือไม่

28.     การงานนี้ จะเป็นทางหาเลี้ยงชีพของข้าพเจ้าได้ตลอดไปหรือไม่

29.     จะมีคนคิดร้ายหรือไม่

30.     เขากำลังดำเนินการอย่างไรต่อข้าพเจ้า

31.     ชาย จะสมหวังในหญิงนั้นหรือไม่

32.     หญิง เขาจะรักข้าพเจ้าจริงหรือไม่