นิทานธรรม ให้ทุกข์ แก่ท่าน อย่าเชื่อที่เห็น ผู้รู้ที่แท้จริง ที่สุดของความอยาก คำคม ว.วชิรเมธี
**


  ท่านว.วชิรเมธีสอนธรรม 


 

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ