**


  ท่านว.วชิรเมธีสอนธรรม 


 

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ