โหราจารย์ อ.รวีโรจน์ หมอดูแม่นๆ ดูดวงเลข7ตัว9ฐาน ดูลายมือ พยากรณ์ไพ่ยิปซี โหรตั้งชื่่อ ตั้งนามสกุล รับสอนดูดวง จบแล้วประกอบอาชีพหมอดูได้เลย ติดต่อโทร.099-9291239

                       

   ตั้งนามสกุลมงคล 

  
                        
คุณ ธิรดา  ธนกิจวรัตน์   

คือลูกค้าที่เปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลมงคล กับอ.รวีโรจน์ครับ

คุณ พรพัชรนันท์  วรกัลย์กมล   

คือลูกค้าที่เปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลมงคล กับอ.รวีโรจน์ครับ
คุณ ณัฏฐ์พชร  ธนวัฒน์ลภัส   

คือลูกค้าที่เปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลมงคล กับอ.รวีโรจน์ครับ

คุณ โชคชัย  ธนกิจจิรัฏฐ์   

คือลูกค้าที่เปลี่ยนนามสกุลมงคล กับอ.รวีโรจน์ครับ
คุณ วรัญญาภรณ์  พัชรสุชาพงศ์   

คือลูกค้าที่เปลี่ยนนามสกุลมงคล กับอ.รวีโรจน์ครับ

 
คุณอัณณ์ณิชา กุลณัชเจริญวงศ์

 คือลูกค้าที่เปลี่ยนนามสกุลมงคล กับอ.รวีโรจน์ครับ

 คุณลินน์ณดา รัตนวินันท์

 คือลูกค้าที่เปลี่ยนนามสกุลมงคล กับอ.รวีโรจน์ครับ


  **สนใจตั้งนามสกุลมงคล ชื่อไพเราะกับอาจารย์รวีโรจน์ จาก พลังทักษาพยากรณ์, พลังเลขศาสตร์ ,พลังอายตนะ,พลังเงา,พลังดาวพระเคราะห์

                          Email :  meemodo@gmail.com

                          โทร.088-555-9771 

                        ไลน์  LINE ID : meemodo

                        เฟสบุค Facebook : รวีโรจน์  พยากรณ์ 

             ท่านจะได้รับนามสกุลทางไลน์ Line,ทางเฟสบุ้ค Facebook , ทางอีเมล์หรือทางSMS ข้อความโทรศัพท์, ภายใน 1 วัน   

ค่าบูชาครูเริ่มต้นที่ 900 บาท

++ แถมฟรี ฤกษ์มงคล วันดี วันไปเปลี่ยนชื่อและนามสกุลมงคล 

  ติดต่อตั้งนามสกุล 

  - บูชาครู 900 บาท ท่านจะได้รับ 1 นามสกุลมงคล 

   - บูชาครู 1200 บาท ท่านจะได้รับ 2 นามสกุล 

  - บูชาครู 1900 บาท ท่านจะได้รับ 3 นามสกุล             

  - บูชาครู 2900 บาท ท่านจะได้รับ 4 นามสกุล      

  - บูชาครู 3900 บาท ท่านจะได้รับ 5 นามสกุล         

  - บูชาครู 9999 บาท ท่านจะได้รับ 19 นามสกุล    

  


        

    ด้านบนคือตัวอย่างลูกค้าที่ตั้งนามสกุลกับอ.รวีโรจน์ จะมีการ เช็คตรวจสอบกับอำเภอฝ่ายทะเบียนราษฏรให้ก่อนส่งงานให้ท่าน

                 เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าไม่ซ้ำใคร 100% สามารถนำไปจดทะเบียนที่อำเภอหรือสำนักงานเขตได้เลย

     

  ** วิธีการตั้งนามสกุล..    

1) แจ้งชื่อและวันเกิดของท่าน                                                                               

2) แจ้งเวลาเกิดด้วย หากไม่ทราบก็สามารถตั้งได้เช่นกัน                           

3) โอนเงินบูชาครู พร้อมหลักฐานสลิปการโอนเงินค่าบูชาครู                                                                                        

4) รับนามสกุลมงคล และสามารถนำไปจดทะเบียนได้เลยที่อำเภอ หรือสำนักงานเขต   

5) การเปลี่ยนนามสกุลหรือชื่อมงคล ควรเตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน พร้อมเงินค่าธรรมเนียม     

                                    ตัวอย่างนามสกุลมงคล ชื่อไพเราะ อลังการ  ที่อาจารย์ได้จัดส่งลูกค้า                                             

"ชื่อดีๆ "

คำอ่าน

คำแปล ความหมาย

เลขศาสตร์
(พลังดาว)

 อายตนะ
(ตัวตนของชื่อ)

หมายเหตุ 

 ตัวอย่างชื่อมงคล         

         ธีร์อธิศ                    

 (ที-อะ-ทิด)

 นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่

 45

 8 (ผู้บารมี)

 ฐิตานันท์           (ถิ-ตา-นัน) ผู้ยินดีในความตั้งมั่น 416 (ราชินี) พลังเงา หมายเลข 69 = คู่ทรัพย์คู่บุญ 

             จิตต์ณัฐฐิตา               

 (จิด-นัด-ถิ-ตา)

 ใจที่ตั้งมั่นของนักปราชญ์

 60

 8(ผู้มีบารมี)

 ลูกค้าขออักษร จ นำหน้าชื่อ

            จิตต์ฐปนันท์              

 (จิด-ถะ-ปะ-นัน)

 ใจที่อยู่ในความเพลิดเพลิน

 60

 1 (พ่อ)

 

        ญาธิดา                    

 (ยา-ทิ-ดา)

 ลูกสาวผู้ฉลาด

 15

  1 (พ่อ)

 

         ชญาภา                    

 (ชะ-ยา-พา)

 ผู้มีราศรีแห่งชัยชนะ

 9

 2 (เปรียบดังแม่)

 

        ณภัทร                     

(นะ-พัด)

ผู้มีความรู้ดี

15

 4 (จิตใจ)


        ณัฐปภัสร์                

 (นัด-ปะ-พัด)

ผู้รุ่งเรืองดั่งปราชญ์ 

 45

 6(ราชินี)

ลูกค้าเปลี่ยนชื่อแล้ว 
พิมลนัทชา  (พิ-มน-นัด-ชา)ดอกบัวอันบริสุทธิ์    
พิมลชนิภา(พิ-มน-ชะ-นิ-พา) แสงสว่างจากแม่อันบริสุทธิ์    
พิชามญชุ์  (พิ-ชา-มน) ผู้งดงามด้วยความรู้   
 บุญญรัตน์ (บุน-ยะ-รัด) ผู้มีบุญมาก   
 ปุณยาภรณ์ (ปุน-ยา-พอน) ดีและประเสริฐ   
 พิชารัตน์ (พิ-ชา-รัด)ยอดแห่งผู้มีความรู้    
 ปภัทร์สิริ (ปะ-พัด-สิ-หริ)ดีและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง    เปลี่ยนชื่อแล้ว
 ปรียนิตย์(ปรี-ยะ-นิด)  น่ารักเสมอ   
 พัฒน์นรี (พัด-นะ-รี)ความเจริญของหญิง    
 กันตพัฒน์ (กัน-ตะ-พัด)มีความน่ารักและความเจริญ    ตั้งชื่อแล้ว 
 ศรัณยพงศ์ (สะ-รัน-ยะ-พง) ผู้เป็นที่พึ่งแห่งตระกูล   
 ศุภเศรษฐ์ (สุ-พะ-เสด) ประเสริฐดี   
สิปปวิชญ์  (สิบ-ปะ-วิด) เชี่ยวชาญในศิลปะ    ตั้งชื่อแล้ว  
      
 ตัวอย่างชื่อบุตรฝาแฝด     
สลิลโรจน์  (สะ-ลิน-โรด) น้ำฝน  เปลี่ยนชื่อแล้ว 
สวันนีย์ (สะ-วัน-นี) น้ำโสม   เปลี่ยนชื่อแล้ว 
 พิมพ์พิชชา (พิม-พิด-ชา) ผู้ฉลาดรูปร่างงดงาม   เปลี่ยนชื่อแล้ว 
 พิมพ์กิติกร (พิม-กิ-ติ-กอน) ผู็ที่ีมีเกียรติ   เปลี่ยนชื่อแล้ว 
 สิริกันต์ธัช(สิ-หริ-กัน-ทัด)  ธงชัยที่สวยงามน่า่ยินดี    เปลี่ยนชื่อแล้ว 
 สิริกันต์สุดา (สิ-หริ-กัน-สุ-ดา) บุตรสาวผู้น่ารัก    เปลี่ยนชื่อแล้ว 
 
ตัวอย่างนามสกุลดีๆ ที่อ.รวีโรจน์ บรรจงแต่งเพื่อลูกค้าครับ    

             วรโชติธีรธรรม  

 (วอ-ระโชด-ที-ละ-ทำ)

นักปราชญ์ที่เป็นเลิศในทางธรรมและมีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ 

55 

 

           จดทะเบียนแล้ว 

                พงษ์จิระชัย     (พง-จิ-ระ-ไช)           ตระกูลที่มีชัยชนะตลอดกาล      55                จดทะเบียนแล้ว
พงศ์ภัทรดร (พง-พัด-ทะ-ระ-ดอน) ตระกูลที่ดียิ่่ง  เจริญยิ่ง   จดทะเบียนแล้ว  
 ภัทร์พงศกร(พัด-พง-สะ-กอน) ผู้ค้ำชูวงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ    จดทะเบียนแล้ว 
 พงศ์บุณยภา (พง-บุน-ยะ-พา)วงศ์ตระกูลที่สว่างด้วยบุญ   จดทะเบียนแล้ว
 ภัทร์รัฐชัย (พัด-รัด-ถะ-ไช)ผูู้มีชัยชนะในแผ่นดินที่ประเสริฐ   จดทะเบียนแล้ว 
 วรโชติชูวิทย์ (วอ-ระ-โชด-ชู-วิด)ผู้ประเสริฐและรุ่งเรืองด้วยความรู้    จดทะเบียนแล้ว 
 จิระบวรวัชร์ (จิ-ระ-บอ-วอน-วัด)ผู้ประเสริฐและมีความเจริญที่ยาวนาน    จดทะเบียนแล้ว
 ภัทร์ชโยชา (พัด-ชะ-โย-ชา)ชัยชนะของผู้เจริญ     จดทะเบียนแล้ว 
 เขมพงศ์ศุภกิจ (เข-มะ-พง-สุ-พะ-กิด) ตระกูลที่มีการงานที่ดีเป็นมงคล และมีความสุขสบาย     จดทะเบียนแล้ว
 วรโชติเจนวิทย (วอ-ระโชด-เจน-วิด)ผู้ชำนาญในวิชาการที่ประเสริฐและรุ่งเรือง    จดทะเบียนแล้ว
ธนาจินตวัฒน์  (ทะ-นา-จิน-ตะ-วัด) ผู้ที่มีทรัพย์สินและมีความคิดอันบริสุทธิ์   จดทะเบียนแล้ว
 วรชัยบัญชร (วอ-ระ-ไช-บัน-ชอน)หน้าต่างของสิ่งประเสริฐและชัยชนะ    จดทะเบียนแล้ว 
 เกริกชัยสกุล(เกริก-ไช-สะ-กุน) ตระกูลที่มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่    จดทะเบียนแล้ว 
 ธนาโสจิรัตร์(ทะ-นา-โส-จิ-รัด)  ผู้มีทรัพย์อันบริสุทธิ์   จดทะเบียนแล้ว
วรปกรณ์ชัย (วอ-ระ-ปะ-กอน-ไช) ผู้ประเสริฐที่กระทำแต่ชัยชนะ    จดทะเบียนแล้ว
 วรพงศ์กรณ์(วอ-ระ-พง-กอน) ตระกูลผู้สร้างที่ประเสริฐ    จดทะเบียนแล้ว 
 ธนาศุภณัฏฐ์(ทะ-นา-สุ-พะ-นัด)  ปราชญ์ผู้มีทรัพย์สินที่ดีงาม    จดทะเบียนแล้ว
ธนะสุขทวีบูรณ์(ทะ-นะ-สุก-ทะ-วี-บูน) ผู้มีทรัพย์สินและความสุขเพิ่มมากขึ้น อย่างสมบูรณ์    จดทะเบียนแล้ว
 พงษ์ฐิติเกษม(พง-ถิ-ติ-กะ-เสม)  ตระกูลผู้มีความสุขเป็นนิจ    จดทะเบียนแล้ว
 พรเกียรติธมน (พอน-เกียด-ทะ-มน) ผู้มีชื่อเสียงที่ดีงามอันบริสุทธิ์   จดทะเบียนแล้ว
อภิชาพงศ์กฤต (อะ-พิ-ชา-พง-กริด) ยุคทองของตระกูลที่ยิ่งใหญ่     จดทะเบียนแล้ว
 กุลธนาจิรัฏฐ์ (กุน-ทะ-นา-จิ-รัด)ตระกูลที่มีทรัพย์ยั่งยืนนาน    จดทะเบียนแล้ว
 ธนะทรัพย์ดำรง (ทะ-นะ-ซับ-ดำ-รง)ผู้มีทรัพย์สินและสมบัติ     จดทะเบียนแล้ว
 อรียาสกุล(อะ-รี-ยา-สะ-กุน) ตระกูลที่เจริญ     จดทะเบียนแล้ว
 วรชัยลภัส(วอ-ระ-ไช-ระ-พัด) ผู้ประเสริฐที่มีชัยชนะอย่างรวดเร็ว     จดทะเบียนแล้ว
 รัตนชัยนันท์ (รัด-ตะ-นะ-ไช-ยะ-นัน) ผู้ยินดีในชัยชนะ อันประเสริฐ   จดทะเบียนแล้ว
ธนาพัชร์กุล  (ทะ-นา-พัด-กุน)สกุลของผู้มีเพชรเป็นทรัพย์    จดทะเบียนแล้ว
ยศกรกรัณย์ (ยด-สะ-กอน-กะ-รัน)  ผู้มีเกีบรติยศรุ่งเรือง ด้วยกิจการกระทำ   จดทะเบียนแล้ว
 ธนสิทธิ์บวร (ทะ-นะ-สิด-บอ-วอน) ผู้มีทรัพย์สินอันประเสริฐ    จดทะเบียนแล้ว
 ธนาฐานันตร์(ทะ-นา-ถา-นัน)  ผุ้มีทรัพย์สินที่ติดอันดับผู้มีฐานะ   จดทะเบียนแล้ว
 ธนพัตปัญญาพนต์(ทะ-นะ-พัด-ปัน-ยา-พน)  ผู้มีปัญญาและมีทรัพย์สิน            จดทะเบียนแล้ว
 วรชัยบวรพล(วอ-ระ-ไช-บอ-วอน-พน) ผู้ประเสริฐที่มีชัยชนะและกำลังเลิศล้ำ    จดทะเบียนแล้ว
 ธนาศักดิ์ธน(ทะ-นา-สัก-ทะ-นะ)  ผู้ร่ำรวยด้วยอำนาจและทรัพย์สิน    จดทะเบียนแล้ว 
 ธนพัตชยันต์(ทะ-นะ-พัด-ชะ-ยัน)  ผู้มีทรัพย์และชัยชนะ     จดทะเบียนแล้ว 
 โชคพิชาเฟื่องชู(โชก-พิ-ชา-เฟื่อง-ชู)ผู้มีความรู้และโชคดีมากยิ่งขึ้น   จดทะเบียนแล้ว 
 ธนทรัพย์ดลเดช (ทะ-นะ-ซับ-ดน-ละ-เดด) ผู้มีทรัพย์สิน ดลบรรดาลให้เกิดอำนาจ   จดทะเบียนแล้ว 
 รุ่งทรัพย์ชนาเดช(รุ่ง-ซับ-ชะ-นา-เดด) ผู้มีทรัพย์สินรุ่งเรืองและมีอำนาจเหนือชน      จดทะเบียนแล้ว
 ไพศาลกรธัช (ไพ-สาน-กอน-ทัด)ผู้มีชัยชนะในทรัพย์สินอย่างกว้างขวาง    จดทะเบียนแล้ว
 ธนาทรัพย์กุลชา (ทะ-นา-ซับ-กุน-ละ-ชา)ผู้มีทรัพย์สิน และมีสกุลดี   จดทะเบียนแล้ว
 ธนพัตบัญชร (ทะ-นะ-พัด-บัน-ชอน)หน้าต่างแห่งทรัพย์สิน      จดทะเบียนแล้ว 
 พัฒนพันเดช(พัด-ทะ-นะ-พัน-เดด)  ผู้มีความเจริญพร้อมทั้งอำนาจและวาสนา    จดทะเบียนแล้ว 
      
           

     
           
           
คุณรัตนพัฒน์     ธนะทรัพย์ดำรง คือลูกค้าที่เปลี่ยนชื่อและนามสกุลมงคล กับอ.รวีโรจน์ครับ


         ++ ตัวอย่างลูกค้าอีกท่านหนึ่งครับ...                       

                                        

                                                                                          
                                                                                                                                                                                              

คุณชัญญาวีร์  รัตนชัยนันทน์ ได้เปลี่ยนนามสกุลกับ อ.รวีโรจน์ 


                              

 +++ ตัวอย่างลูกค้าอีกหลายท่านครับ...   


 คุณ ขวัญสุดา ธนพัตปัญญาพนต์ คือลูกค้าอีกท่านหนึ่ง ที่เปลี่ยนนามสกุลกับ อ.รวีโรจน์ครับ


               
              
คุณวรชัย ธนกันต์ธัช คือลูกค้าอีกท่านหนึ่ง ที่เปลี่ยนนามสกุลกับ อ.รวีโรจน์ครับ

 

     

คุณศุภชัย  ธนณัฐธัน   คือลูกค้าที่เปลี่ยนนามสกุลมงคล กับอ.รวีโรจน์ครับ

 

   
                     ตัวอย่างรายชื่อ และนามสกุล ที่อาจารย์ได้จัดทำส่งไปทางบ้านแล้ว

คุณ  จีราวัฒน์ ปรีย์ธนกิจ   เกิด  วันอาทิตย์
ทักษา จีราวัฒน์ ปรีย์ธนกิจ
บริวาร    ี   า   ั   ์              ี   ์   ิ            
อายุ      ก                
เดช    จ                    จ                
ศรี    ฒ                  
มูละ    น                    ธ   น              
อุตสาหะ      ป                
มนตรี    ร   ว                  ร   ย              
กาลกิณี    
เลขศาสตร์
45
  50


ชื่อคิดเป็นเลขศาสตร์ได้ค่า  45   ( หมายเลข 45 เทพีแห่งโชค )
หมายเลข 45 เทพีแห่งโชค   ถือว่าเป็นหมายเลขดีมากเลขหนึ่ง ชีวิตมักจะมีโชคดีอยู่เนืองๆ มักจะประสบโชคดีอย่างไม่คาดฝันอยู่บ่อยๆ สติปัญญาดี จะได้รับความร่วมมือจากทุกวงการเป็นอย่างดี จะได้ลาภก้อนโตจากการเสี่ยงทุกรูปแบบ การงานมั่นคงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคอยให้ความช่วยเหลือแบบไม่น่าเชื่อ ความรักราบรื่น ถนัดการพูดเจรจาหรือสั่งสอน จิตใจเยือกเย็น ไม่หวั่นไหว เลขนี้มีความมั่นคงในชีวิตดี ถ้าถอดรหัสชื่อออกมาได้หมายเลข 45 ไม่ต้องเปลี่ยนดีอยู่แล้ว ถือว่าดีมาก ถ้าจะตั้งนามสกุลใหม่ควรตั้งนามสกุลให้เป็นหมายเลข 59 จะได้ผลกับชีวิต 100 % แต่ถ้านามสกุลของท่านถอดได้ 45 ควรตั้งชื่อ ให้ได้หมายเลข 14,15,19,45,54 เพื่อให้ได้ผลรวมที่ดี หมายเลข 59,60,64,90,99
นามสกุลคิดเป็นเลขศาสตร์ได้ค่า  50   ( หมายเลข 50 ความกระตือรือร้น )
หมายเลข 50 ความกระตือรือร้น   จะทำให้ชีวิตประสพผลสำเร็จอย่างมั่นคง สติปัญญาดี ความจำแม่นยำ จะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มีความสุขุมล้ำลึก ชอบไขว่คว้าค้นหาความก้าวหน้าให้กับชีวิต และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทุกรูปแบบเช่น ศึกษาต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ คบหากับคนต่างประเทศ สนใจธรรมมะ รักความยุติธรรม อาชีพที่เหมาะคือประชาสัมพันธ์ พบกับคนแปลกหน้าถึงจะดี ถ้าถอดรหัสชื่อออกมาได้หมายเลข 50 ไม่ต้องเปลี่ยนดีอยู่แล้ว ถือว่าดีมาก แต่ควรตั้งนามสกุลให้เป็นหมายเลข 55 ผลรวมเป็น 105 จะได้ผลกับชีวิต 100 % แต่ถ้านามสกุลของท่านถอดได้ 50 ควรตั้งชื่อ หมายเลข 14,15,45 จะได้ผลรวม หมายเลข 64,65,95 ให้คุณกับชีวิต 100 %
เมื่อนำชื่อ+นามสกุลได้ค่า  95   ( หมายเลข 95 ยอดแห่งรหัสชีวิต )
หมายเลข 95 ยอดแห่งรหัสชีวิต   เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เคียงข้างคุณตลอดเวลา ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ บ่งบอกความสำเร็จ สมบูรณ์พูนสุข มีพร้อมเงินทอง เกียรติยศชื่อเสียง ปวงชนยกย่อง แคล้วคลาดปลอดภัย สมหวังในรัก ครอบครัวอบอุ่น

ตรวจสอบชื่อ จีราวัฒน์ ตามหลัก อายตนะ 6
เมื่อนำชื่อ จีราวัฒน์ ของท่านมาตรวจสอบตามหลัก อายตนะ6 ผลมีดังนี้.-
ชื่อของท่านได้เลขอายตนะ6 คือ เลข 8

คำทำนายมีดังนี้ : มีบารมีดั่งเป็นเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก


  สนใจติดต่อตั้งนามสกุล ชื่อไพเราะกับอ.รวีโรจน์ทางโทรศัพท์ โทร.088-555-9771 
  

                         อีเมล์ : meemodo@gmail.com 

                        ไลน์  LINE ID : meemodo

                        เฟสบุค Facebook : รวีโรจน์  พยากรณ์

 ท่านจะได้รับนามสกุล ชื่อไพเราะทางไลน์ Line,ทางเฟสบุ้ค Facebook , ทางอีเมล์หรือทางSMS, ภายใน 1 วัน   

          ค่าบูชาครูตั้งนามสกุลมงคลเริ่มต้นที่ 900 บาท 

          ค่าบูชาครูตั้งชื่อไพเราะเริ่มต้นที่ 500 บาท 

++ แถมฟรี ฤกษ์มงคล วันดี วันไปเปลี่ยนชื่อและนามสกุลมงคล 

 

              ##   ตัวอย่างชื่อมงคล นามสกุลมงคลฯ , ติดต่อตั้งชื่อ ตั้งนามสกุล

                ตั้งนามสกุลมงคล  ชื่อดีมีมงคล  นามสกุลดีมีมงคล

                  ,เลขศาสตร์ 1-80 ,เลขศาสตร์ 81-109  ,ค่าอายตนะและความหมาย