ตั้งชื่อ ตั้งนามสกุลมงคลกับอ.รวีโรจน์

 


           **สนใจตั้งชื่อ,ตั้งนามสกุลกับอาจารย์รวีโรจน์ จาก 
พลังทักษาพยากรณ์, พลังเลขศาสตร์ ,พลังอายตนะ,พลังเงา,พลังดาวพระเคราะห์สำคัญมาก

                          Email :  meemodo@gmail.com

                          โทร.099-9291239 

                        ไลน์  LINE ID : meemodo

                        เฟสบุค Facebook : รวีโรจน์  พยากรณ์ 

             ท่านจะได้รับชื่อหรือนามสกุลทางไลน์ Line,ทางเฟสบุ้ค Facebook , ทางอีเมล์หรือทางSMS ข้อความโทรศัพท์, ภายใน 1 วัน   

ค่าบูชาครูเริ่มต้นที่ 1,000 บาท (ชมรายละเอียดด้านล่างครับ)

หากต้องการแบบด่วน!..ตั้งชื่อ หรือ ตั้งนามสกุลแบบด่วน เสร็จภายใน 30-60 นาที บูชาครูอย่างละ 1,500 บาท

โดยแต่โบราณกาลจะใช้หลักทักษาในการตั้งชื่อ

ต่อมามีการเน้นเรื่องเลขศาสตร์ รวมถึงอายตนะมาใช้ในการตั้งชื่อเพิ่มเติม

ในภายหลัง

             พลังทักษาพยากรณ์ ..วิธีดูว่าชื่อของเราถูกต้องตามหลักทักษาหรือเปล่า 

เพื่อความสะดวก ผมได้สรุปเป็นตาราง โดยแบ่งอักษรตามวันเกิดให้กับคุณ ดังนี้

 

วันเกิด บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
อาทิตย์ อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
จันทร์ ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
อังคาร จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
พุธ ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
พฤหัสบดี บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
ศุกร์ ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว
เสาร์ ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
พุธกลางคืน
(ราหู)
ย ร ล ว ศ ส ษ
ห ฬ ฮ
อ อา อิ อี
อุ อู เอ โอ
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม

         
     *ตามปกติจะนิยมใช้อักษรที่เป็นเดช,ศรี,มนตรี มาตั้งชื่อเป็นส่วนใหญ่

            (อักษรกาลกิณีไม่ควรนำมาใช้ในการตั้งชื่อ)

             -ผู้ชายมักขึ้นต้นด้วยอักษรที่เป็น  เดช

            -ผู้หญิงมักขึ้นต้นด้วยอักษรที่เป็น   ศรี

   

ทักษากับชื่อ

ชื่อของคนเรานั้นมีอิทธิพลกับชีวิตอย่างมาก โดยเฉพาะถ้าชื่อใครมีอักษรกาลกิณีอยู่ด้วยแล้ว ชีวิตจะอับเฉา จะทำอะไรก็สำเร็จยาก มักจะเจอแต่อุปสรรคขัดขวางอยู่ตลอดเวลา ส่วนทางด้านความรัก ก็มักจะพบกับความผิดหวัง เป็นหน้าที่ของนักพยากรณ์ที่จะต้องช่วยแก้ไข โดยเปลี่ยนชื่อใหม่อย่างดีที่สุด โดยยึดหลัก โหราศาสตร์และเลขศาสตร์

ความหมายของทักษา

 บริวาร ผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ผู้ที่แวดล้อม คนรับใช้ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา คนที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู ลูกเลี้ยง เพื่อน ภรรยา สามี รวมถึงบุตรด้วย มุ่งเน้นทางด้านบุคคล มีผลทำให้มีคนรอบข้างมาก
 อายุ ความดำรงอยู่แห่งชีวิต ความชอบ การกิน การอยู่ การทำอาหาร สุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ อายุ จุดมุ่งหวัง วัตถุประสงค์ มาก พหูพจน์ มีผลทำให้มีสุขภาพดี อายุยืนยาว
 เดช ชื่อเสียง เกียรติยศ บรรดาศักดิ์ ตำแหน่งชั้น ไฟ ความมีอำนาจ วาสนา อันเป็นที่รวมแห่งบารมี ความเจริญ ความแข็ง ความกระด้าง ดื้อรั้น มีผลในเรื่อง มีอำนาจวาสนาบารมี เกียรติยศและชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน
 ศรี บารมี การสั่งสมความดี ความสุขสบาย ทรัพย์สิน เงินทอง ความสวยงาม ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นสิริมงคล ความเกษมสำราญ ระเบียบแบบแผนที่ดี ความเบา ความว่าง ความช้า เรื่อย ๆ ไม่รีบเร่ง ส่งผลต่อตัวเราในเรื่องสิ่งที่เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต เงินทอง หลักทรัพย์ โชคลาภเสน่ห์ที่ทำให้คนรักและเมตตา
 มูละ หลักฐานทางเศรษฐกิจ การงาน ที่เกิด ที่อยู่อาศัย สำนักงาน ความมั่นคง ของเก่า แขกเก่า ทรัพย์เก่า มรดก สิ่งที่มีมาเป็นมาแต่เดิม ทุน มีผลทำให้มีหลักทรัพย์หลักฐานเพิ่มพูน
 อุตสาหะ ความขยันหมั่นเพียร ความมานะ พยายาม การตกแต่ง การปฏิสังขรณ์ การเรียน การทำงาน การขัดถู ทำให้เป็นเงามันวาว การไม่อยู่นิ่ง การเคลื่อนไหว ส่งผลในเรื่องความเหนื่อย และการขวนขวายเลี้ยงชีวิต
 มนตรี ผู้ใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือ อุปถัมภ์ เป็นที่พึ่งพาอาศัย รวมถึงความได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากผู้อื่น
 กาลกิณี ความไม่เป็นมงคล ความเลว ความชั่วร้าย ความไมีดี ความหายนะ อุปสรรคต่าง ๆ ทุกข์โศก โรคร้าย การถูกดูหมิ่น ความอับโชค ไร้ทรัพย์สิน โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นศัตรู และอุปสรรคในการดำเนินชีวิต

ทักษาประจำวันเกิด
       ..หมายเหตุ : พุธกลางวันจะตั้งแต่ 6.00 น. - 18.00 น. พุธกลางคืนจะตั้งแต่ 18.01น. - 5.59 น.ของเช้าวันใหม่

         พลังเลขศาสตร์ ..มาฝึกถอดรหัสตัวเลขจากชื่อครับ        


     ค่า
เลขศาสตร์

อักษรไทย

อักษรอังกฤษ

1

             ฤา   ไม้เอก  สระอา สระอำ 

A  I  J  Q   

2

                               

B  K  R

3

               ไม้จัตวา  

C  G   L  S

4

                   ไม้หันอากาศ  สระอิ 

D  M  T

5

                            สระอึ

E  H  N  X

6

              

U   V  W

7

        ไม้ตรี สระอี  สระอือ

O   Z

8

                  ไม้ไต่คู้

F   P

9

           การันต์

  *ตัวอย่างการถอดชื่อเป็นค่าตัวเลข

ชื่อสมมติ คือ นิธิศ
น=5, อิ=4, ธ=4, อิ=4, ศ=7
นิธิศ = 5+4+4+4+7 = 24

นามสกุลสมมติ คือ สวัสดี
ส=7, ว=6, ไม้หันกาศ=4, ส=7, ด=1, อี=7
สวัสดี = 7+6+4+7+1+7 = 32

ผลรวมของ ชื่อ + นามสกุล = 56

ดูความหมายของ หมายเลข 24, 32, 56

(หลักของเลขศาสตร์ในการตั้งชื่อคือ ให้น้ำหนักชื่อ 50% , นามสกุล 20% ,ผลรวมชื่อ+นามสกุล 30%)

........................................................................................

+ มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับ

รวีโรจน์  วงศ์เสาร์

ชื่อ รวีโรจน์ ..(ร=4,ว=6,อี=7,โ=4,ร=4,จ=6,น=5,การันต์=9)  
เลขกำลัง =4+6+7+4+4+6+5+9 =45
เป็นเลขดีเกือบเต็มร้อย คนเลขนี้สติปัญญาเฉียบแหลม รู้ทั้งวิชาการทางโลก และ ชีวิต ทำอะไรก็ได้รับความร่วมมือจากคนอื่น มักสำเร็จอย่างไม่คาดฝันเสมอ ทำอะไรก็ดี

นามสกุล วงศ์เสาร์ ..(ว=6,ง=2,ศ=7,การันต์=9,เ=2,ส=7,า=1,ร=4,การันต์=9)   
เลขกำลัง =6+2+7+9+2+7+1+4+9=47
เป็นเลขดี เข้มแข็งเลขหนึ่งเพราะอิทธิพล เลข 7 ทำให้ชีวิตมีความระทมขมขื่นแอบแฝงอยู่ บุคคลเลข 47 มักจะใจอ่อน และเชื่อใจคนง่าย แต่ถ้าดื้อรั้นขึ้นมาก็ยากที่จะหยุดยั้ง ต้องระวังการหลงผิด จะทำลายอนาคตอันรุ่งเรืองเสียหาย แต่บุคคลเลข 47 เป็นคนขยันมั่นเพียรดี มักได้รับความสำเร็จจากความพยายามอันเหนื่อยยากกว่าจะพบเป้าหมาย ต้องใช้ความอดทนและพยายามมาก


ชื่อ+นามสกุล รวีโรจน์ วงศ์เสาร์    
เลขกำลัง= 45+47= 92
ชีวิตชอบการเดินทางท่องเที่ยว ชอบสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ สนใจในศาสตร์แปลก ๆ สนใจประวัติศาสตร์ ชอบของโบราณ ชอบศึกษาในขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณอย่างจริงจัง ชอบบทกวีนิพนธ์ และเป็นคนมักจะใจอ่อน
 

   
                                                                   

ตัวอย่างชื่อและนามสกุลมงคล ที่อาจารย์ได้จัดส่งให้ลูกค้า 

            

คุณรัตนพัฒน์     ธนะทรัพย์ดำรง คือลูกค้าที่เปลี่ยนชื่อและนามสกุลมงคล กับอ.รวีโรจน์ครับ

 ได้จดทะเบียนที่อำเภอเมื่อ 18 มกราคม พ.ศ2560  


ชื่อ รัตนพัฒน์ นามสกุล ธนะทรัพย์ดำรง  เกิด วันพุธกลางวัน
ทักษารัตนพัฒน์ธนะทรัพย์ดำรง
บริวาร ฒ                
อายุ ต   น   น             ธ   น   ท   ด          
เดช พ                 พ                
ศรี ร                 ร   ย   ร            
มูละ
อุตสาหะ ะ   ำ              
มนตรี ง                
กาลกิณี
ชื่อ รัตนพัฒน์ คิดเป็นเลขศาสตร์ได้ค่า 45
หมายเลข 45 เทพีแห่งโชค ถือว่าเป็นหมายเลขดีมากเลขหนึ่ง ชีวิตมักจะมีโชคดีอยู่เนืองๆ มักจะประสบโชคดีอย่างไม่คาดฝันอยู่บ่อยๆ สติปัญญาดี จะได้รับความร่วมมือจากทุกวงการเป็นอย่างดี จะได้ลาภก้อนโตจากการเสี่ยงทุกรูปแบบ การงานมั่นคงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคอยให้ความช่วยเหลือแบบไม่น่าเชื่อ ความรักราบรื่น ถนัดการพูดเจรจาหรือสั่งสอน จิตใจเยือกเย็น ไม่หวั่นไหว เลขนี้มีความมั่นคงในชีวิตดี ถ้าถอดรหัสชื่อออกมาได้หมายเลข 45 ไม่ต้องเปลี่ยนดีอยู่แล้ว ถือว่าดีมาก
นามสกุล ธนะทรัพย์ดำรง คิดเป็นเลขศาสตร์ได้ค่า55
หมายเลข 55 เจริญก้าวหน้าและสุขสบาย ดาวพฤหัสบดีสองดวงส่งเสริมหนุนนำให้อยู่สุขสบายไม่ลำบาก ชะตาชีวิตสดใสรุ่งโรจน์ ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง มีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ ประสบความสำเร็จในชีวิต บ่งถึงจะทำให้ชีวิตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง มีความเที่ยงตรง รักในคุณงามความดี ชอบทำบุญทำทาน มักเลื่อมใสต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ ชอบเดินทางไกล เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เป็นเลขที่ให้คุณกับชีวิตเลขหนึ่ง
เมื่อนำชื่อ รัตนพัฒน์ + นามสกุล ธนะทรัพย์ดำรงได้ค่า 100
หมายเลข 100 สุดท้ายของตัวเลข ถือเป็นเลขแห่งความสมบูรณ์ อำนวยความสำเร็จแห่งชีวิตอย่างเต็มที่ เจ้าของชื่อนี้มีดวงชะตาสดใส ดาวอาทิตย์และดาวมฤตยูสองดวงส่งผลหนุนนำให้ชีวิตมีบุญมีวาสนาสูง เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้นำที่น่าทึ่ง ชะตาชีวิตไม่ลำบาก ไม่ต้องดิ้นรนเหน็ดเหนื่อยต่อสู้มากนัก จะมีความสุขสบายอุดมสมบุรณ์ พรั่งพร้อมด้วยลาภยศปรากฏไกล บ่งบอกถึงความกว้างไกลทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นเลขให้คุณสมบูรณ์ เป็นเลขให้คุณแต่จะทำอะไรต้องอยู่ในความพอดีและมีขอบเขต หากปล่อยตัวตามอิสระ ก็อาจจะส่งผลเสียได้ เพราะอิทธิพลเลข 0 ดาวมฤตยู เป็นตัวเพิ่มพลัง เลข 100 เป็นเลขจุดพอดีของศตวรรษ จึงถือว่าเป็นเลขดีอำนวยความสำเร็จเลขหนึ่ง จะส่งผลดีอย่างเต็มที่
ตรวจสอบชื่อ รัตนพัฒน์ ตามหลัก อายตนะ 6 ได้ดังนี้
ชื่อ รัตนพัฒน์ ของท่านได้เลขอายตนะ6 คือ เลข 6คำทำนายมีดังนี้ : เปรียบดังราชินี มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่ผู้คนอยากพบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์นักหนา มีความสุขทั้งกายและใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ ดีนัก

                                                                                                                    


คุณพรรณเพ็ชร  ธนพัตชยันต์   คือลูกค้าที่เปลี่ยนนามสกุลมงคล กับอ.รวีโรจน์ครับ

 ได้จดทะเบียนที่อำเภอเมื่อ 20 ก.ย พ.ศ2560 

                                                                                             ++ ตัวอย่างลูกค้าอีกท่านหนึ่งครับ...

                                                                                                                                 
    

คุณชัญญาวีร์  รัตนชัยนันทน์ ได้เปลี่ยนนามสกุลกับ อ.รวีโรจน์ 

จดทะเบียนนามสกุลที่อำเภอ เมื่อ 6 ก.พ 2560 ครับ 

                                                                          +++ ตัวอย่างลูกค้าอีกท่านหนึ่งครับ...   


คุณ ขวัญสุดา ธนพัตปัญญาพนต์ คือลูกค้าอีกท่านหนึ่ง ที่เปลี่ยนนามสกุลกับ อ.รวีโรจน์ครับ

จดทะเบียนนามสกุลที่อำเภอ เมื่อ 6 มี.ค 2560 ครับ  
คุณสิปปวิชญ์  วรชัยบวรพล   คือลูกค้าที่เปลี่ยนชื่อและนามสกุลมงคล กับอ.รวีโรจน์ครับ

 ได้จดทะเบียนที่อำเภอเมื่อ 7 มิ.ย พ.ศ2560 

คุณชวนากร ธนาศักดิ์ธน คือลูกค้าอีกท่านหนึ่ง ที่เปลี่ยนนามสกุลกับ อ.รวีโรจน์ครับ

จดทะเบียนนามสกุลที่อำเภอ เมื่อ 13 มิ.ย 2560 ครับ  คุณภัควลัญชญ์ ธนพัตจรัส คือลูกค้าอีกท่านหนึ่ง ที่เปลี่ยนนามสกุลกับ อ.รวีโรจน์ครับ

จดทะเบียนนามสกุลที่อำเภอ เมื่อ 1 ธ.ค 2560 ครับ  


  ++ พลังของเลขศาสตร์ และพลังทักษาพยากรณ์ มีพลังมากที่สุดในการตั้งชื่อ ตั้งนามสกุลฯซึ่งจะส่งผลต่อดวงชะตา เจ้าของชื่อนั้นๆ                                            
            ช่วงหลังมีการใช้พลังอายตนะ พลังเงา พลังดาวพระเคราะห์ มาเกี่ยวข้องเพื่อแสดงความเป็นตัวตนของเจ้าชะตา 
ว่าชื่อนั้นเปรียบดังกับอะไร เช่น ราชา,ราชินี,ผู้จัดการ,ผูัรับใช้,ปุโรหิต ,พ่อ,แม่,คนฟั่นเฟือน เป็นต้น
          พลังทักษาพยากรณ์, พลังเลขศาสตร์ ,พลังอายตนะ,พลังเงา,พลังดาวพระเคราะห์สำคัญมาก

                 
    ** อ.รวีโรจน์มีประสบการณ์การเปลี่ยนชื่อ+ตั้งชื่อใหม่ ตั้งนามสกุลฯ มามากหลายคนแล้วครับ

                   สนใจ..เปลี่ยนชื่อใหม่, เปลี่ยนนามสกุล หรือตั้งชื่อให้บุตร-ธิดา ปรึกษาได้ที่อาจารย์รวีโรจน์นะครับ 

       ติดต่อใช้บริการตั้งชื่อมงคล หรือ ตั้งชื่อเล่น

  -บูชาครู 1,000 บาท จะได้รับ  2 ชื่อมงคล หรือ 2 ชื่อเล่น

 -บูชาครู 1,500 บาท จะได้รับ  3 ชื่อมงคล หรือ 3 ชื่อเล่น

  -บูชาครู 2,000 บาท จะได้รับ  4 ชื่อมงคล หรือ 4 ชื่อเล่น 

  -บูชาครู 3,000 บาท จะได้รับ 5 ชื่อมงคล หรือ 5 ชื่อเล่น

  -บูชาครู 4,000 บาท จะได้รับ  6 ชื่อมงคล หรือ 6 ชื่อเล่น

  -บูชาครู 10,000 บาท ท่านจะได้รับ 9 ชื่อมงคล หรือ 9 ชื่อเล่น


        ติดต่อตั้งนามสกุล ,ชื่อหอพัก,ชื่อร้านค้าฯ

  - บูชาครู 1,000 บาท ท่านจะได้รับ 1 นามสกุลมงคล(ตรวจสอบกับอำเภอฝ่ายทะเบียนราษฏรให้ จะไม่มีการซ้ำแน่นอน 100%)

  - บูชาครู 2,00บาท ท่านจะได้รับ 2 นามสกุล 

  - บูชาครู 3,00บาท ท่านจะได้รับ 3 นามสกุล 

  - บูชาครู 4,00บาท ท่านจะได้รับ 4 นามสกุล 

  - บูชาครู 5,00บาท ท่านจะได้รับ 5 นามสกุล 

  - บูชาครู 10,00บาท ท่านจะได้รับ 9 นามสกุล หรือ  9 ชื่อร้านค้า  หรือ 9 ชื่อหอพัก หรือ 9 ชื่อบริษัทฯลฯ


         ติดต่อตั้งนามสกุลทั้งครอบครัว ได้ 1 นามสกุล ใช้ร่วมกันได้ทั้งครอบครัว

  - บูชาครู 1,20บาท สมาชิกครอบครัว 1-3 คน 

   - บูชาครู 1,50บาท สมาชิกครอบครัว 4-6 คน

  - บูชาครู 2,50บาท สมาชิกครอบครัว 7-9 คน

  - บูชาครู 5,00บาท สมาชิกครอบครัว 10-14 คน 

  - บูชาครู 10,00บาท สมาชิกครอบครัว 15 คนขึ้นไป 

 

คุณรัตติมา  ธนพัตนนทัช   คือลูกค้าที่เปลี่ยนชื่อและนามสกุลมงคลทั้งครอบครัว กับอ.รวีโรจน์ครับ

 ได้จดทะเบียนที่อำเภอเมื่อ 14 ธ.ค พ.ศ2560 

 

        ติดต่อใช้บริการตั้งชื่อมงคล + ตั้งนามสกุลมงคล

  -บูชาครู 2,500 บาท จะได้รับ  2 ชื่อมงคลพร้อมกับ 1 นามสกุลมงคล

  -บูชาครู 3,500 บาท จะได้รับ  3 ชื่อมงคลพร้อมกับ 1 นามสกุลมงคล 

  -บูชาครู 4,500 บาท จะได้รับ  4 ชื่อมงคลพร้อมกับ 2 นามสกุลมงคล 

  -บูชาครู 5,500 บาท จะได้รับ  5 ชื่อมงคลพร้อมกับ 2 นามสกุลมงคล

  -บูชาครู 10,000 บาท จะได้รับ ชื่อมงคลพร้อมกับ 3 นามสกุลมงคล 

   หมายเหตุ : นามสกุลจะตั้งยากกว่าชื่อ เพราะห้ามซ้ำกันในประเทศไทย ต้องจัดตั้งทำขึ้นมาใหม่เท่านั้น ห้ามซ้ำ

สนใจตั้งชื่อ,ตั้งนามสกุลกับอ.รวีโรจน์ทางโทรศัพท์  โทร.099-9291239 

                         อีเมล์ meemodo@gmail.com  

                        ไลน์  LINE ID : meemodo

                        เฟสบุค Facebook :  รวีโรจน์  พยากรณ์  


ท่านจะได้รับชื่อหรือนามสกุลทางไลน์ Line,ทางเฟสบุ้ค Facebook ,
ทางอีเมล์หรือทางSMS ข้อความโทรศัพท์,ภายใน 1 วัน   

หากต้องการแบบด่วน!..ตั้งชื่อ หรือ ตั้งนามสกุลแบบด่วน เสร็จภายใน 30-60 นาที บูชาครูอย่างละ 1,500 บาท

++ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกรับชื่อทางอีเมล์ จะรับชื่อมงคลทางโทรศัพท์โดย SMS

ทางเราก็สามารถจัดส่งให้ท่านได้เช่นกันครับ

+++ท่านสามารถรับชื่อได้อีก2 ทางคือเฟสบุ้ค Facebook :  รวีโรจน์  พยากรณ์ 

และทางไลน์ Line id: meemodo                                         

                                   
         ตัวอย่างชื่อมงคล นามสกุลมงคลฯ , ติดต่อตั้งชื่อ ตั้งนามสกุล

,
เลขศาสตร์ 1-80 ,เลขศาสตร์ 81-109  ,ค่าอายตนะและความหมาย 

    


 
                                                                                     


    

                                                                               
                                                                                                                               

  Design by  Meemodo.com