**

คาถาชุมนุมครู

พุทธังวันทิตวา ข้าพเจ้าขอไหว้ซึ่งพระพุทธคุณณัง
ธัมมังวันทิตวา ข้าพเจ้าขอไหว้ซึ่งพระธรรมคุณณัง
สังฆังวันทิตวา ข้าพเจ้าขอไหว้ซึ่งพระสังฆคุณณัง


อนึ่งข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสังฆเจ้า อีกทั้งคุณบิดามารดา คุณอุปัชฌาาย์ คุณครูบาอาจารย์ คุณพระฤาษีนารอด คุณพระฤาษีนาไลย คุณพระฤาษีตาวัว คุณพระฤาษีตาไฟ คุณพระฤาษีประไลยโกฎ คุณพระฤาษีกัสสป คุณพระฤาษีไกรภพ คุณพระฤาทัศมงคล ทั้งเพชร์ฉลูกัน และนักสิทธิ์วิทยา อีกทั้งนางพระธรณี นางพระคงคา พระเพลิง พระพาย พระศวรผู้เป็นเจ้าฟ้า เธอมาประสิทธิพระพรชัยให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพจ้าจะขออัญเชิญเทพยดาทั้งหลายทั่วพื้นปฐพีดล พระฤาษีทั้ง ๑๐๘ ตน บันดาลดลด้วยสรรพสิทธิวิทยา พระครูพา พระครูเฒ่า ครูพักและครูอักษรสถาพรกรรมสิทธิแก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้เทอญฯ

อิติปิโสภะคะวา ข้าพเจ้าขออัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เกล้าเหนือผม ขอเชิญพระพรหมมาอยู่เบื้องบ่าซ้าย ขอเชิญพระนารายณ์มาอยู่เบื้องบ่าขวา ขอเชิญนางพระคงคามาเป็นน้ำลาย ขอเชิญพระพายมาเป็นลมปาก ขอเชิญพญานาคเป็นสร้อยสังวาลย์ ขอเชิญพระกาฬมาเป็นดวงใจ ข้าพเจ้าจะกระทำสิ่งใด ภูตพรายใดอย่าได้มาเบียดเบียนบีฑา อย่าได้ประมาทพลาดพลั้ง ขออัญเชิญครูแห่งหนหลัง พระฤาษทั้ง ๑๐๘ องค์เดชะ คุณครูบาธิยายอันเลิศล้ำ คุณครูอยู่ในถ้ำจงมาช่วยอวยพระพรชัยให้แก่ข้าพเจ้า พุทธังประสิทธิมหาประสิทธิ ธัมมังประสิทธิมหาประสิทธิ สังฆังประสิทธิมหาประสิทธิฯ

เมื่ออ่านโองการชุมนุมครูจบแล้ว ต่อจากนี้ให้อ่านโองการสรรเสริญคุณครูและขอพรต่อไป ว่าดังนี้

โองการสรรเสริญคุณครู

อุกาสะ วิปฎิ ปฎิพาหายะ อุกาสะอาราธนานัง ครูอาจาริยัง อาคัจฉันตุ ปริมันภะสัง ปูชนียัง สัมพะสิทธิ กะเรนะตุมัง สิทธิเตชัง สิทธิพลัง สิทธิกิจจัง อะหังวันทามิ ตังสะทาฯ

โอมนะโมมนัสการ ข้าจะไหว้คุณพระอาจารย์สิ้นทั้งมวล ตั้งแต่คุณท้าวมหาพรหมและพระอิศวรเป็นประธาน อีกคุณดิน คุณลม คุณน้ำ คุณไฟ คุณอนุโลมปฎิโลม คุณอัสวาส คุณนิสวาส คุณอากาศเป็นปริโยสานชั้นที่สุด อีกทั้งคุณพระพุทธเจ้า คุณะธรรมเจ้า คุณพระสังฆเจ้า คุณเทพเจ้า ตั้งแต่พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู พระเกตุบดี ขอบารมีเป็นที่พึ่งแก่ข้าเจ้า ทั้งนางธรณี นางพระคงคา นางเมฆขลา อันสถิตเที่ยวอยู่ในสาคร ทั้งหมู่เพทยาธรเธอเสด็จจรในอากาศ อีกคุณพระฤาษีผู้ประสิทธิประสาท ครูผู้รู้สมเวทและสมยา สรรพยา สรรพคาถา และอาคมเธอเสด็จทุกสถาน ข้าพเจ้าจะขอนมัสการกราบไหว้ ขอให้ข้าพเจ้าเชี่ยวชาญทั้งคุณว่านและคุณยา คุณมนตราและคาถา ขอให้เป็นศรีสิทธิเดโชชัย ทั้งอักขระที่มีฤทธิ์ทั้งนิคหิตที่เที่ยวไกล อักขระใดๆเชิญมาสถาพร ทุกพรเวทสโมสร พระอิศวรเธอถวายอวยพรประสาทประสิทธิให้แก่ข้าพเจ้ามา ทั้งคุณพระเวทและว่านยา สิทธิสัพพะสุขัง ภะวันตะเมฯ

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ