อสุภกรรมฐาน บทปลงสังขาล ภาพอสุภะน่ากลัว กรรมฐาน ปลงสังขาร เกิด แก่ เจ็บ ตาย
**

อสุภกรรมฐาน&บทปลงสังขาร

 

 

 

 

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ