**


อานาปานสติทางสู่โสดาบัน 

 

 

 

ขอขอบคุณ รายการทูไนท์โชว์ ช่อง3โดยคุณไตรภพ ลิมปภัท

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ