Meditation Music


ธรรมะ สมาธิ พลังจิตที่นี่..มีหมอดู
 

 


พระเจ้า 16 พระองค์

นะ มะ นะ อะ  นอ กอ  นะ  กะ

กอ  ออ  นอ  อะ   นะ  อะ  กะ  อัง

อุ มิ อะ มิ มะ หิ สุ ตัง

สุ นะ พุท ธัง สุ อะ นะ อะ

                คาถาบทนี้ ภาวนาเสกผ้าขาวม้าพันศีรษะ หรือคาดเอว ป้องกันศัตรูปองร้ายในเวลาเดินทาง หรือเข้าในที่คับขัน ศัตรูหมู่ปัจจามิตร ไม่กล้าคิดปองร้ายเลย หรือเวลาออกจากบ้าน ท่านให้เสกผ้าเช็ดหน้าแล้วมัดทำเป็นปมไว้ถึงจุดหมายปลายทาง จึงคลายออกกันได้สารพัดศัตรู วิเศษนักแล
                                          

                                                                                                     


       
     

Main Menu