โหราจารย์ อ.รวีโรจน์ หมอดูแม่นๆ ดูดวงเลข7ตัว9ฐาน ดูลายมือ พยากรณ์ไพ่ยิปซี โหรตั้งชื่่อ ตั้งนามสกุล รับสอนดูดวง จบแล้วประกอบอาชีพหมอดูได้เลย ติดต่อโทร.099-9291239

ดวงกำเนิด ทั้ง 12 เดือน

 

1.        เดือนมกราคม ท่านว่าเป็นชายได้นั่งเมืองเป็นหญิงมีทรัพย์

     ตำนานว่า  เป็นคนสนุกสนาน ชอบซัดเซพเนจรแสวงโชคต่างถิ่นมักได้ดีมีบุญวาสนาเมื่อเล็กต้องพลัดพรากจากที่อยู่ไปแสวงหาวิชาความรู้ เมื่อวัยกลางคนไปแล้ว จึงจะหวนกลับถิ่นที่อยู่ของตน

 

2.        เดือน  กุมภาพันธ์ ท่านว่าเป็นชายรูปชั่วเป็นหญิงมักง่าย

    ตำนานว่า  เป็นคนโกรธง่ายหายเร็ว มักทำอะไรไม่เป็นแก่นสารแต่ตัวเอง ต้องพึงพาอาศัยผู้อื่น ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเอง แต่มักมีผู้ให้ความอุปถัมภ์ค้ำจุนดี

 

3.        เดือน มีนาคม ท่านว่าเป็นชายใจเสาะ เป็นหญิงโกรธง่ายใจนักเลง

    ตำนานว่า  เป็นคนใจคอฉุนเฉียว ชอบทำอะไรตามใจตัวเอง ไม่ค่อยเกรงใจใคร ๆ ไม่ค่อยสำนึกความผิดของตัวเอง ชอบอาสาคนอื่นทำงานแก่ตัวเองไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอัน แต่ทำให้ผู้อื่นเป็นหลักฐานมั่นคง

 

4.        เดือน เมษายน  ท่านว่าเป็นชายจะได้ดี   เป็นหญิงร่ำรวยรูปสมบัติ

    ตำนานว่า  เป็นคนชอบสนุกร่าเริง เชื่อคนง่ายมักจะถูกหลอกลวง แม้เป็นใหญ่ก็มักจะเสียเพราะ   บริวารมีมิตรสหายมาก แต่ทำคุณแก่ใครไม่ค่อยได้ผลตอบแทน เป็นที่พอใจนัก

 

5.        เดือน พฤษภาคม  ท่านว่าเป็นชายสติปัญญาดี   เป็นหญิงมักได้เป็นคุณหญิงคุณนาย

    ตำนานว่า  เป็นคนซื่อตรง จิตใจตรงไปตรงมา ไม่ค่อยมีข้อโต้แย้ง ใคร ๆ ไม่ชอบขัดคอคนทำอะไรด้วยความเยือกเย็น ใคร ๆ เห็นเป็นคนโง่ แต่ธาตุแท้เป็นคนฉลาด สุขุม เชื่อถือ น้ำใจได้ อาสานายเป็นเลิศ

 

6.        เดือน มิถุนายน  ท่านว่าเป็นชายไม่แน่นอน   เป็นหญิงปากร้าย

    ตำนานว่า  เป็นคนชอบอวดเก่ง ทำอะไรมักได้ดีกว่าใคร ๆ แต่ไม่สำเร็จตามความคิด พูดจาอย่างหนึ่ง เวลาทำไปอีกอย่างหนึ่ง ไม่ซื่อตรงต่อเวลามากนัก ทำอะไรขอบเอาแต่อารมณ์ ตนเองเชื่อคนยาก

 

7.        เดือนกรกฎาคม  ท่านว่าเป็นชายไม่แน่นอน    เป็นหญิงปากร้าย

    ตำนานว่า  เป็นคนชอบอวดเก่ง ทำอะไรมักไม่ดีกว่าใคร ๆ แต่ไม่สำเร็จ ตามความคิด พูดจาอย่างหนึ่งเวลาทำไปอีกอย่างหนึ่ง ไม่ซื่อตรงต่อเวลามากนัก ทำอะไรชอบเอาแต่อารมณ์ ตนเองเชื่อคนยาก

 

8.        เดือน สิงหาคม   ท่านว่าเป็นชาย ใจกล้าหาญ เป็นหญิงมีอำนาจวาสนา

    ตำนานว่า  เป็นคนทำงานอย่างตรงไปตรงมา ชอบอาสาเจ้านายไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ชอบทำงานเพื่อส่วนรวม แต่เพิกเฉยกิจการของตน ครองเรือนไม่ค่อยมีความสุข อย่างแท้จริง ทุกข์กายแต่สบายใจ

 

9.        เดือน กันยายน   ท่านว่าเป็นชายมีปัญญาดี  เป็นหญิง งาม

    ตำนานว่า  เป็นคนชอบคบหาสมาคมกับคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงกว่าตนเข้าสังคม ได้กับคนทุกชั้น มีความรู้เลี้ยงตัวเองได้ ไม่ชอบง้อขอพึ่งพาใคร ๆ ทำอะไรได้ทุกอย่างแต่จะเอาดีไม่ได้โกรธง่ายหายเร็ว มีอารมณ์ทางเพศสูง

 

10.     เดือน ตุลาคม   ท่านว่าเป็นคนดีมีอำนาจโมโหร้าย

   ตำนานว่า  เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้า ทำอะไรมักจะเอาให้ได้ดี จริง ๆ มักเป็นคนกลางให้เพื่อนฝูง เป็นคนมองฐานะของตนเองเสมอกับคนทั่ว ๆไ ป ไม่ชอบการแบ่งชั้นวรรณะ ถ้ามีการศึกษาอบรมน้อยเป็นคนโง่และหัวกโลบายมาก

 

11.     เดือน พฤศจิกายน  ท่านว่าเป็นชายอาภัพ  เป็นหญิงเย่อหยิ่งมากชู้

   ตำนานว่า  เป็นคนโกรธง่าย หายช้า ชอบผูกพยาบาท จองเวร เย่อหยิ่งพูดจาไพเราะ เสแสร้ง กิริยาอวดดี แม้ตนยากจนก็ชอบโอ้อวด ชอบคนยกยอปอปั้น และพอใจแสดงตัวเป็นโน่นเป็นนี่

 

12.     เดือน ธันวาคม ท่านว่าเป็นชาย จะได้เป็นใหญ่  เป็นหญิง มีปัญญาดี

ตำนานว่า  เป็นคน พูดจามีหลักฐาน ถือหลักเมตตา มีศีลธรรมประจำใจ ชอบอาสาเจ้านาย ทำอะไรไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เกิดที่นี่มักไปได้ดีมีหลักฐานที่อื่น ชอบเดินทางแสวงหาโชคต่างแดน